اخلاق مومن از نگاه قرآن _بخش هفتم

Posted on at


عفو وگذشت


 


((لازم گر بخشش راوبه کار معروف دستور بده واز نادانان روگردانی کن .))    (اعراف/91)


عفو وگذشت یکی از مکارم اخلاقی است که در منابع دینی به آن بسیار سفارش شده است.


خداوند در قر آن به کرات مومنان را با ویژگی عوف وگذشت وصف میکند


در برخی آیات نیز به صراحت مومنان را به عفو وگذشت امر میکند .


((باید عفو کنند وگذ شت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟و خدا آمر زنده مهربان است))   (نور(24):22)


 


  


 


مفهوم عفو وگذشت


عفو,صفح,غفران,حلم ,وکظم غیظ واژه هایی  هستنند با معانی نزدیگ به هم .


عفو به معنای بخشیدن خطای خطا کارو تنبیه نکردن او ومعادل گذشت کردن در زبان فارسی است .


در قرآن گاه واژه صفع  وغفران نیز در این معنا به کار رفته است.


صفح در لغت به معنای صرف نظر کردن و مترادف با عفو است .


اما برخی از مفسران گفته اند عفوبه معنای تنبی نکردن  وبخشیدن خطاکار و صفح نیز به معنای بخشیدن خطا کار بدون سرزنش کردن اوست.


البته باید دانست که عفو وگذشت در جایی نیکوست که خطا کار در حق دیگری کار زشت را مرتکب شده باشد (حق ا لناس)اما اگر خطای او تخلف از قانون الهی است (حق الله)عفو وگذشت امری پسندیده  نیست.


 


  


 


منشاء عفو وگذشت وراه رسیدن به آن


انسانا به صورت طبیعی بدی را به بدی پاسخ میدهد ونیکی را به نیکی همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید . (مگر پاداش احسان جز احسان است ؟)


اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا اسلام بر خلاف این قاعده ورویه ء طبیعی مارا به عفو وگذشت فرا می خواند ؟پاسخ این پرسش در آثار عفو وگذشت روشن خواهد شد .


خداوند متعال می فرماید :  (مگر دوست ندارید که خدابر شما ببخشاید ؟ وخدا آمرزنده ومهربان است .)


این آیه به طور ضمنی یکی از علل عفو وگذشت را دستیابی به عفو ورحمت الهی میداند .


در آیه دیگر خداوند اعتقاد به معاد را عامل عفو وگذشت میشمرد :


(وما آسمانها وزمین وآنچه را که در میان آن دو است  جزبه حق نیافریده ایم . ویقینا قیامت فراخواهد رسید . پس به خوبی صرف نظر کن .)


بدین ترتیب , این آیه نیز یکی از دلایل عفو وگذشت را بیان میکند وآن اینکه خداوند در روز قیامت سزای رفتار های زشت کاران را خواهد داد . به سخن دیگر از آنجا که مومن معتقد به خداوند وعدالت اوست وایمان دارد که هر کسی سزای اعمالش را دراین سرای یا سرای آخرت خواهد دید , از خطای خطاکار میگذرد . 


 


  


 


دلایل عفو وگذشت


برای بهره مند شدن از عفو الله باید دو کار انجام دهیم


اول : توبه_


توبه سه شرط دارد ._پشیمانی از گناه ._ترک گناه ._عزم عدم بازگشت دوباره به گناه


دوم : نسبت به مردم عفو وگذشت داشته باشیم


اگرمی خواهی خداوند ازتو درگذرد اول توباید به عفو وگذشت مردم عادت نمائی .


( باید عفو کنند وگذشت نمایند.مگردوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد ؟)


آثار عفو وگذشت


1_اجر وپاداش الهی :


پیامبر می فرماید : هرگاه خشم ,شمارا تحت فشار قرار داد ,باعفو وگذشت آنرا دفع کنید .در روز قیامت منادی ندا می دهد : هرکه پاداش او با خداوند است برخیزد [و] جز عفو کنندگان برنخیزند .


2_ازمیان رفتن کینه ها :


ازپیامبر (ص) روایت شده است : عفو وگذشت کنید تا کینه های میان شما از میان برود .


3_عزت وسر افرازی


درروایتی از پیامبر آمده است : عفو وگذشت داشته باشید که عفو وگذشت جزبر عزت شخص نمی افزاید


پس یکدیگر را عفو کنید تاخداوند شما را عزیز کند.


4_طول عمر :


در روایت دیگر از پیامبر می خوانیم :


کسی که عفو وگذشتش زیاد باشد ,عمرش طولانی خواهد بود .


5_جذب مردم واصلاح آنان


در روایتی آمده است : مردی خدمت پیامبر رسید وار خدمتکاران خود گله داشت .پیامبر فرمود: آنها را عفو وکن وازخطاهایشان بگذر تا قلب های شان اصلاح شود .مرد عرض کرد: ای رسول خدا آنان در بی ادبی با یکدیگر تفاوت دارند .حضرت فرمود : از آنها بگذر .


 


  


 


6_جلب حمایت مردم


عفو وگذشت موجب میشود مردم به هنگام رویارویی باجاهلان حمایت کنند .


نخستین عوضی که شخص بردبار از این ویژگی خود بدست می آورد , این است که مردم در مقابله باجاهل طرفدار وی خواهند بود .


  


گذشتم تا تو ای پروردگار مرا مورد عفو خود قراربدهی


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160