با یکدیگر مهربان باشیم

Posted on at


زندگی کردن تفسیر چند کلمه است : زنده ماندن ، با یکدیگر زیستن ، یکدیگر را یاری رساندن و مهربان بودن ، باید تا فرصتی برای زندگی داریم بهترین باشیم و کسی باشیم که همه از بودنمان خشنود و از نبودمان ناراحت شوند ، هیچگاه کسی نباشیم که دیگران از وجود مان احساس ناراحتی نمایند بلکه باید کسی باشیم که همه عاشق بودن در کنارمان باشند


 


یکی از اصول زیست باهمی موجودیت الفت و مهربانی و همکاری در بین تمام افراد میباشد ، در جایی که مهربانی و همکاری باشد درک و عاطفه هم زیاد میشود و تمام افراد زندگی خوش و راحتی باهم خواهند داشت ، اما اگر در یک اجتماع فرضا در یک خانواده اگر مهربانی و عاطفه وجود نداشته باشد بزودی نظم خانواده برهم خورده ، تمام اعضای خانواده سر به خود کارهایشان را انجام میدهند و بجای مهربانی و همکاری بغض و کینه و ناراحتی جایگزین میشود و جدایی را بمیان میاورد


 


شاید برای زنده ماندن و زندگی کردن فرصت کمی داشته باشیم ؛ پس از این فرصت ناچیز استفاده کنیم و با یکدیگر مهربان باشیم و یکدیگر را دوست بداریم و قدر این لحظات را بدانیم و خوش زندگی کنیم و اطرافیان مان را کمک و یاری رسانیم تا هم این دنیا و هم آن دنیای ما خوب باشد


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/162688/162688About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160