مصاحبه با فرشته شیخمیری کاپیتان استقلال...

Posted on at


 

فرشته شیخمیری یک دختر فعال و ورزش دوست از ولایت کابل میباشد که ورزش را در همین شهر آغاز کرده و میخواهد که در همین جا در رشته دلخواه خود خدمت نماید.

فرشته در سال 1390 به فوتبال رو آورد,و در سال 1391 به تیم استقلال پیوسته است تعداد افراد داخل خانه آن 12 نفر میباشد که از بین این 12 نفر 3 نفر آن ورزش کار است و فعلآ فارغ صنف 12 مکتب است او میگوید زمانیکه در مکتب بود و دختران فوتبالیست را میدید از آن زمان شوق و علاقه به ورزش فوتبال را پیدا کرد و اینکه در این رشته یک بازیکن مشهور شود بزرگترین آرزویش شد

اولین تیمی که فرشته در ابتدا فوتبال را آموخت تیم مکتب بود و بعد آن توانست در تیم استقلال راه پیدا کند قبل اینکه او یک فوتبالیست باشد به مدت سه سال است که در رشته کانگفو ورزش میکند,این ورزشکار به عنوان دفاع در داخل میدان بازی میکند,فرشته میگوید مسؤلیت کاپیتانی بسیار سخت بوده و بعضی اوقات باعث میشود که بالای بازیکنان عصبی شود اما بازیکنان تیم استقلال از کاپیتانی او راضی میباشند

نظریه فرشته در مورد تیمک استقلال اینگونست:

استقلال یگانه کلپ ایست که در وقت کم مقام دوم را از آن خود کرد و در یک مسابقه تیم استقلال توانست که بیش از 12 بانو به تیم ملی تقدیم کند این جای افتخار به ترینر کلپ استقلال است و در بین 16 کلب استقلال یگانه کلپی است که تمرینات شان در بین تمام تیم بانوان ادامه دارد.و همچنان از شرکت ( فیلم انیکس ) بخاطر فراهم کردن سهولت برای بانوان ورزشکار و یا هم استقلال کرده است و همچنان از خانم رویا محبوب و آقای ابراهیم محبوب تشکری میکند و آرزوی وی برنده شدن تیم استقلال در مسابقات سال 1393 است

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160