تغیر تمویل مالی دختران افغانستان, آموزش پایدار و دانش دیجیتالی

Posted on atدیروز یک فرصت بسیار خوبی دست داد تا در محف
ل تمویل مالی دختران افغانستان که توسط سازمانی به همین نام در مدرسه (Lawrenceville)  در نیو جرسی(New Jersey)  برگزار شده بود,شرکت کنم. آقای لیو موتیاک(Leo Motiuk)  مرا در این محفل دعوت کرده بود تا در کارگاه به اشتراک 23 دختر من هم حضور داشته باشم و همچنین در ضیافت غذای شب برای دانش آموزها, اعضای سازمان تمویل مالی دختران افغانستان, نمایندگان مدرسه لارنسی وایل(Lawrenceville)  و حمایت گران هر دو سازمان سخنرانی کنم.

 

بعدا بانو فرشته فروغ, عضو هیت مدیره تارنمای فلم انکس, سیم یان مالتیو(Semyon Maltev) , فلمساز فلم انکس و فیدر خوزالوو(Fedor Khuzalov)  مدیر بازاریابی فلم انکس به من پیوستند. در اوایل بعد از پیشین به مدرسه رسیدیم و بعد از آن فورا کارگاه را برای آموزش دانش آموزها در مورد شبکه فلم انکس و نقش ما در این شبکه شروع کردیم.

در بدو ورود دو بانوی خارق العاده بنام های فاتمه حیدری و یاسمن محمدی که در دفتر شبکه های فلم انکس و بانوان انکس در کابل این تابستان بحیث نویسنده و بازاریاب کار میکردند و همچنین عضو برنامه تمویل مالی دختران افغانستان میباشند, منتظر ما بودند.

ما در مورد توانایی ها و ظرفیت های نویسنده های و فلمسازهای بانوی افغانستان به طور گسترده صحبت کردیم. آنها به اساس امتیاز ویژه خود و فعالیت شان در شبکه فلم انکس نقش رهبرانی را دارند که از همتایان آقا در افغانستان, ایالات متحده آمریکا و دیگر نقاظ جهان پیش اند. برای معلومات بیشتر سری به صفحه اجتماع فلم انکس بزنید.

 

در جریان کارگاه تیم فلم انکس به شمول فاتمه و یاسمن به دانش آموزها معلومات لازم در مورد نقش ما در این سازمان و چگونگی کار ما در فلم انکس را ارائه کردند. جالب ترین بخش از کارگاه پرسشهای دانش آموزها بود. تمام رویداد را بشکل مفصل تصویر برداری کردیم و در مدف هفت تا پانزده روز آینده در شبکه های فلم انکس و بانوان انکس به نشر خواهیم سپرد.

در پایین مصاحبه بانو یاسمن محمدی به زبان انگلیسی است که چند هفته پیش در در کابل در کارگاه هنری فلم انکس و بانوان انکس تصویر برداری شده است. About the author

160