زنگ مکتب به صدا در آمد!!!

Posted on at


طبق روال همه ساله با آغاز سال جدید تعلیمی، بهار دل انگیز، روز های پر جوش و خروش نوروزی، با امید دوباره زنده شدن و تازه شدن طبیعت خداوندی که احساس همه مخلوقات را بر میانگیزد، سبز شدن دامن طبیعت، آبشار روان، گل های رنگارنگ که طبیعت را زیبا میسازد و با سپری نمودن روز های سرد زمستانی؛ شور و شوق جدیدی در دل های تمام متعلیمین با به صدا در آمدن زنگ مکتب بوجود آمد.

هر سال در افغانستان با برگذاری مراسم با شکوه بهاری و با اشتراک اشخاص بلند رتبه و روسای دوایر دولتی و خصوصی صدای زنگ مکتب همانند نغمه بلبلان که دل نواز و خوش آیند است، شرشر آبشار های بهاری که از کوه ها و تپه های سرسبز سرازیرمیشوند؛ توسط ریس جمهور به صدا در آمد. برعلاوه یی به صدا در آوردن زنگ مکتب توسط ریس جمهور در تمام مکاتب افغانستان از جمله در شهر هرات زنگ مکتب با اشتراک بعضی اشخاص دولتی، مدیران مکاتب، اساتید و متعلیمین طی یک مراسم کوچک به صدا در آمد.

در مکتب هاتفی که از جمله مکاتب فعال شهر هرات به حساب میآید نیز با برگذاری محفل با شکوهی و با اشتراک معاون تدریسی معارف، شورای انکشافی، مدیره مکتب، اساتید و شاگردان زنگ مکتب نواخته شد. با تدویر لین صبح گاهی و فعال نمودن 116 صنف درسی تمام شاگردان این مکتب با شوق و علاقه فراوان دروس سال جدید تعلیمی 1393را با امیدواری زیاد و موفقیت های روز افزون آغاز نمودند.

با آغاز سال جدید تعلیمی در مکتب هاتفی فعالیت ها درسی، ورزشی و اداری به سراعت جریان دارد. اشتراک تیم کرکیت مکتب هاتفی در مسابقات که بین 6 مکتب ولایت هرات (گوهرشاد، تجربوی، مهری هروی، کری سلجوقی، امیر علی شیر نوایی و پل رنگیه) بر گذار شده بود یکی از فعالیت های چشم گیر این هفته مکتب هاتفی بود که خوشبختانه تیم کرکیت مکتب هاتفی به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کرده، مقام اول نصیب شان گردیده و کاپ درجه اول را بدست آوردند.فعالیت های شاگردان مکتب هاتفی در هفته یی که گذشت در صنف مقاله نویسی و رسانه های اجتماعی نیز قابل قدر میباشد در طول هفته همه روزه شاگردان روی مقاله نویسی کار کردند و مقالات مختلفی را تحت عنوانهای مختلف به تحریر در آوردند.

پیشرفتی که در جریان صنف دایر شده توسط فلم انکس شاگردان هاتفی کردند جای خوشی و قدر دانی است. در اوایل وقتی یک عنوان به شاگردان داده میشد تا پیرامون آن مقاله بنویسند همه آنها جمع مانده و متعجب میشدند و اقرار میکردند که٬ «نمیتوانیم چیزی بنویسیم» یا میگفتند٬ «باید وقت کافی داشته باشیم تا چند جمله یی پیرامون موضوع داده شده بنویسیم» اما حالا با مهربانی خدای پاک و کمک پروژه بانوان انکس همه شاگردان در نوشتن مقاله مهارت پیدا کرده اند٬ سویه آنها به جای رسیده که میتوانند مشکلات دیگران را مشخص کرده و اصلاح سازند.

در جریان این هفته شاگردان از جمله مقالاتی که نوشته اند عبارت اند از: (داکتر میشوم تا ثروت بدست بیاورم، نقش اعمال، مواد مخدر، سطح مکاتب افغانستان، صبر و برده باری، رسانه های افغانستان، عشق به خدا، صلح، مبارزه با فساد اداری در افغانستان، قشر ناپدید در افغانستان) وغیره مقالات که در این گذارش ذکر نشده میباشد. شاگردانیکه بهترین مقالات را در این هفته نوشته اند عبارت اند از(انیتا افغان عظیمی ، هما نورالهدی ، رویا...) و غیره هستند.

:برای دیدن مقاله بیشتر میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید

http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat

 

امیر علی شیر نواییAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160