مادر

Posted on atمادر یگانه موجودی است که هر انسان از آغازین روزهای تولد تا آخرین لحظه های عمر خود را به تفکر و اندیشه ی این گوهر گرانبها میگذراند.زمانی که انسان قدم به عرصه ی این دنیا میگذارد این مادر هست که همیشه مشکلات زیادی را متحمل میگردد تا بتواند طفل خود را به نحو احسن تربیه نماید و یک فرد مفید را به جامعه تقدیم کند.تا بتواند مصدر خدمت برای کشور و جامعه ی خود باشد.


شب زنده داری های مادر در اوایل طفولیت همواره یکی از مثال های بارز فداکاری های مادر به شمار میرود.مادری که حاضر است تا تمام مشکلات را تحمل نماید تا همیشه طفلش سرفراز باشد.مادر مقدس ترین موجود روی زمین به شمار میرود و گرانبهاترین گوهر هستی که خداوند این انسان و فرشته ی زیبا را به همه یمان عنایت فرموده است.چنان چه همیشه همگان این سخن را میگویند.آن سان که مادرت تورا حمل نموده هیچ کسی تورا حمل کرده نمیتواند و از میوه ی قلبش تورا سیر ساخته که هیچ کسی دیگری جز او قادر به انجام این کار نیست.مادر با تمام اعضای بدنش از ما محافظت نمود.زمانی که خود تشنه بود اول طفلش را سیراب ساخت و گرسنه خوابید تا طفلش با شکم سیر شب آسوده بیارامد.بی توجه به این که خودش لباس مناسب و مفخری ندارد تن طفلش را با لباس خود پوشاند که مبادا طفلش در مقابل دیگران شرمندهشود.مانند ابری از لطف و مهربانی نگذاشت تا اشعه های سوزناک آفتاب بدن طفلش را بسوزاند.این مادر بود که تا صبح در بالای بستر خوابمان نظاره گر چهری زیبای طفل خود شد و نگذاشت تا طفلش تب کند اما خودش تا صبح در تب سوخت.


ای مادر خوبم هرچند میدانم که با این جملاتم نمیتوانم ذره ای از جملات تورا بازگو کنم ام بوسه بردستان پرمهرت میزنم و تمام گل بوته های دنیا را به زیر قدم های تو مینهم.دوستت دارم با تمام وجود.مادر خوبم مادری که برایم فرشته بودی .فرشته ای آسمانی.بگذار در هنگام پیری و پا افتاده گی ات گوشه ای از زحماتت را جبران سازم.بگذار حال من در کنار بالینت شب تا صبح,شب زنده داری کنم.بگذار تا آنگونه که تو برایم خدمت کردی من هم در این واپسین روزهای عمرت برایت خدمت کنم.آسوده خاطر باش ای فرشته ی اسمانی من.آسوده بیارام زیرا حال من میخواهم که همانند تو باشم و برایت تب کنم.مائده صالح یار 


:برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160