انتخابات

Posted on at


آیااز انتخابات 1382 (نخستین انتخابات در افغانستان) کدام خاطره ئ جالب دارید؟


انتخابات پیشرو راچگونهیافته اید؟


انسانها موجوداتی هستند که در جریان زنده گی همواره پیرو تحول و تغییرات میبا شند و از همین تغییرات برای بهبودی زنده گی خود استفاده میکنند.یکی از همین تحولات که رول اساسی را در زنده گی مردم ایفا می کند انتخابات میباشد.انتخابات آزمونی است که به خواست و اراده مردم بسته گی دارد وبدون شک این آزمون هرگز به زور تطبیق شدنی نیست.این پدیده قسمیست که مردم یکی از افراد مورد اعتماد خود را بنابه ویژه گی های آن بعنوان رئیس جمهور خویشتن انتخاب می نمایند که درهر5 سال یک مرتبه برگذار میگردد .
انتخابات در افغانستان بهترین راهکار برای فرار از نا امنی ها، حکومت های شاهی وموروثی میبا شد.گرچه این آزمون بسیار دیر در افغانستان تطبیق گردید با آنهم توانست بسیاری از مشکلات را از سر راه مردم بردارد در نهایت توانستافغانستان را بسوی بهبودی سوق دهد.


امروزه که 10 سال از این انتخابات میگذرد الحمدالله مردم ارزش این آزمون را بهتر درک نموده اند وبه عقیده من در انتخابات پیشرو که در سال 1393 برگذار خواهدشد اکثریت مردم افغانستان در ان سهم خواهند گرفت.این انتخابات نظر به انتخابات های گذشته دارای ویژه گیهای مختص بخود است. در گذشته برای این پست (رئیس جمهوری) تعداد کثیری خود را نامزاد میکردند ومردم در هنگام رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود به مشکلات زیادی مواجهمی شدند.این بار خوشبختانه این تعداد به حداقل رسیده است٬ودر این دوره مافقط 11 کاندید داریم که در ابتدای این لست نام داکتر عبدالله عبدلله قرار دارد که در دو دوره دیگر نیز خود را کاندید نموده بود، اما موفق نشد که اکثریت آرا یعنی 50+1% از ارای مردم را کسب نماید وسایر کاندیدان همچون:عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور کنونی، داکتر اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبد الرب الرسول سیاف، وغیره....رقابت در بین این کاندیدان برای کسب آرای بیشتربطور جدی به پیش میرود ودر تمام ولایات افغانستان هیاهوی مبارزات کمپاین های انتخاباتی موج میزند.مردم در گزینش رهبری تازه نفسحیرانند، زیرا کاندیدان وعده های بسیار بزرگ و بالاتر از توقع را می دهند ومردم همچنان باید در انتخاب خود دقیق باشند؛چون این وعده ها اکنون برای گرم سازی بازاررقابتی میان مبارزان این دوره برای کسب کرسی ریاست است. ولیکن برای براورده شدن انها کدام تضمینی وجود ندارد.درکل 16 حمل 1393 روز سرنوشت سازیاست نه تنها برای این کاندیدان بلکه برای تمامی ملت غیورافغانستان محسوب میشود.حلیمه جمشیدی


:برای خواندن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160