به فکر زندگی آخرتمان باشیم

Posted on at


زندگی بهترین تحفهء الهیست ، پروردگار بشر را آفرید و آموخت که این زندگی امتحانیست برای زندگی کردن و داشتن زندگی خوب و بهتر در دنیای بعدی ، چه زیبا میشود که بتوانیم این امتحان را مؤفقانه سپری نماییم و بهترین و زیباترین زندگی را در دنیای پیش رو از خدای بزرگ تحفه بگیریم ، باید همواره کوشش و تلاشمان در تمام کارها این باشد تا رضای پروردگار را کسب نموده و خداوند از ما راضی بوده و زندگی جاویدان آینده را نصیب مان گرداند


 


زندگی آخرت بهترین و با ارزش ترین زندگیست ، چه خوشبخت است آن کسی که آن زندگی را از آن خود سازد ، زندگی آخرت سرشار از نعمات و تازگی ها و خوبی هاست ، این زندگی زیبا نصیب هر کس نشده و هر کس آن را بدست آورده نمیتواند ، مگر کسی که با خدا و با تقوا باشد ، کسی میتواند آن زندگی زیبا را بدست آورد که بندهء پاک و بی ریا برای خدا باشد ، کار بد نکرده باشد ، از اوامر خداوند پیروی نموده از نواهی آن دوری کرده باشد ، کسی را آزار و اذیت نکرده باشد ، همیشه از ارکان دین پیروی نموده و آنها را بجا آورده باشد


 


پروردگارا تو همتی ده تا بتوانیم بهترین و صالح ترین بنده برایت باشیم و هرگز خلاف اوامرت کار نکنیم ، همیشه بخاطر رضای تو کار کنیم ، عبادت نماییم و از فرایضت پیروی کرده و تو و رسول گرامیت را دوستداشته و به راه شیطان نرویم تا باشد کلید جنت از آن ما گردد . زیبایی را آنجا حس خواهیم نمود اما وای از آن دم که خلاف قانون اسلام عمل کنیم ، که امیدوارم هیچ انسانی خدا را به فراموشی نسپارد


 


خدا یارتان


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/169011/169011About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160