مصاحبه با منصوره٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فیلم آنکس: آیا کدام پروفایل صفحات اجتماعی درانترنت دارید وبه چه منظوراز آن استفاده میکنید؟


منصوره: بلی از جمله صفحات اجتماعی دارم واز آن به طریق های گوناگون استفاده میکنم وبه خاطر معلومات زیاد ازفایلهای جهانی واجتماعی نظر گرفته وبه معلومات خود میافزایم.


فیلم آنکس: درصفحات اجتماعی شما چه چیز دلخواه خودرا دیده اید وازآن چه آموخته اید؟
منصوره: از مطالب سودمند به خاطر رشد فکری خود استفاده های زیادی نمودم وچیزهای مورد علاقه من مطالب علمی و معلومات عمومی است.


فیلم آنکس: چگونه درحوزه فیلم آنکس تجارب نوشتاری خودرا یافته اید؟


منصوره: من در این حوزه تجارب زیادی راکسب کردم از جمله نوشتن مقاله ودیدن مقالات دیگران.


فیلم آنکس: جذاب ترین مقالاتی که درانترنت دنبال مینمایید کدامها اند؟


منصوره: جذابترین ها آنهایی است که در حال حاظر درباره احوال فعلی و انتخابات 1393 است ومقالاتیکه مارا درعرصه های زندگی کمک میکند و وابسته به آینده میکند.


فیلم آنکس: ازکلاسهای انترنتی که درلیسه های دخترانه ایجاد شده چه فایدهای را از صفحه اجتماعی خانم ها بدست آوردید؟


منصوره: آموختیم که با اشتراک گذاشتن صفحات و مقالات در بین یکدیگر میتوانیم فایده های زیادی را کسب نماییم.


فیلم آنکس: ازکدام درسها بیشترین لذت رابردید؟ و چرا؟


منصوره: از درسهای فرهنگی و مدنی لذت میبرم بخاطریکه از اوضاع جهانی آگاه میشوم. با بهترین ها هماهنگ میشوم.


فیلم آنکس: کدام درس برایتان رقابتی وسخت میباشد؟ چرا؟


منصوره: در هرعرصه باید رقابتی باشیم چون میتوانیم به تمام موفقیت هابرسیم وتمام درسها رامیتوانیم بگوییم برای ما رقابتی هست.


فیلم آنکس: چه مقالاتی را ازکتابها در جریان این سال مطالعه کردید که معنی خاص برایتان داشته؟


منصوره: مقالاتی راجب اقتصاد حال و گذشته افغانستان وبرای من جملات جالبی را آموخت.فیلم آنکس: کدام سرگرمی یاعلاقه خاصی دارید؟آنها چه هستند؟


منصوره: بهترین سرگرمی ام اصول عقیده و قرآن است که درهر اوقات یا فراغتم از آن استفاده میکنم.


فیلم آنکس: دراین پنج سال چه پیشرفتی را در خود احساس کردید؟


منصوره: با پیشرفت تحصیلاتم توانستم خود را به آرزوهایم نزدیکتر کنم.


فیلم آنکس: اوقات فراغت خود راچگونه سپری میکنید؟


منصوره: در فراغتم مطالعه میکنم یا سرگرمی استفاده میکنم


فیلم آنکس: الگوی شما کیست و چرا؟


منصوره: الگوی من زنان فعال جامعه چون بادیدن آنها احساس قوت میکنم.


فیلم آنکس: اگر شما بتوانید به هرجای جهان بروید کجا خواهید رفت و چرا؟


منصوره: به مصر بخاطر تحصیل خواهم رفت.


فیلم آنکس: آیا تا به حال مقاله نوشته اید؟ مقاله درچه مورد بوده؟


منصوره: درباره زنان, انتخابات, اجتماع و استاد معرفت وغیره.


فیلم آنکس: اگر خواسته باشید در سه جمله خود رابیان نمایید آن سه جمله چیست؟  


منصوره: اول که دختر اجتماعی هستم و دوست دارم با افراد عالی جامعه هم کلام باشم و همچنان همدم بی کسان باشم.


فیلم آنکس: کدام سرگرمی رابازی کرده اید؟وکدام سرگرمی را بیشتر دوست دارید؟


منصوره: بسکتبال و انترنت را دوست دارم وبهترین سرگرمی هایم هستند.برای دیدن مقاله قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160