کتاب و کتابخانه

Posted on atکتاب یگانه وسیله موثر برای رشد،افهام و تفهیم و بدست اوردن معلومات عمومی میباشد.و برای بدست اوردن معلومات و مطالعه یگانه محل مناسب و ارام بخش کتابخانه است.در گذشته که عصر انترنت و کمپیوتر نبود مردم برای مطالعه و افزودن به معلومات شان به کتابخانه ها مراجعه میکردند.در زمانه های قدیم کتاب نبود پدر بزرگان و مادر بزرگان برای اطفال خویش قصه هایی میکردند و اطفال انها را به حافظه خود میسپردند.و زمانی که این اطفال بزرگ میشدند بعد انها قصه هایی را که در کودکی شنیده بودند به اطفال خود قصه میکردند.خلاصه این قصه ها از یک نسل به نسل دیگر به صورت شفاهی منتقل میشدند.از جاییکه این داستانها بسیار زیاد بودند بنا برای انسان مشکل بود تا انها را به حافظه خود تا مدتهای طولانی نگهدارند و اکثر اوقات این قصه ها را فراموش میکردند انسانها به چیزی نیاز داشتند تا این قصه و داستانها را در ان حفظ و نگهداری کنند.بعضی مردم موضوعاتی که مهم بودن انها را روی چوب به شکل علامه گذاری نقش میکردند.زمانی که نوشتن و خواندن بمیان امد نگهداری از این قصه ها اسان شد.در ان زمان کدام اله یی که بوسیله ان نوشته شود موجود نبود.یک نوع چوب داشتند که بالای گل نقش و رسامی میکردند و بعد این گل را در داش ها پخته میکردند تا خشک شود این به شکل کتاب نبود بلکی به شکل خشت ها ی بزرگ بود و در حقیقت این ،کلید بمیان امدن کتاب بود.بعضی مردم بروی برگ ها موضوعاتب را نوشته میکردند.اما این به صورت دایمی نبود چون زمانی که برگ ها خشک میشدند از بین میرفتند و می شکستند.بعد انها بروی پاپیروس نوشته میکردن که این نسبتا دایمی تر بود.تقریبا پنج هزار سال قبل در مصر یک نوع کاغذ از پاپیروس ساخته شد.کتاب مانند ایینه یی است که هر چیز موضوعی را به اشکال مختلف رنگی نشان میدهد.و موضوعات خانواده گی اجتماعی ارتباطات را بصورت نوشتاری به ما بیان میکند.
کتاب وسیله یی است که با استفاده کردن از ان میتوانیم تمام مشکلات خود را به تنهایی حل کنیم.زمانی که داخل کتابخانه میشویم در انجا الماری هایی را میبینیم. که در انجا انواع مختلف کتابها با موضوعات مختلف انجا نگهداری میشود. و خواننده گان در انکا با ارامی میتوانند به مطالعه کتب بپردازند.ما فغلا در عصر انترنت و کمپیوتر قرار داریم . این بسیار واضح است که بیشتر مردم ما که به انترنت دسترسی داشته باشند به کتب مراجعه نمیکنند و برای اسانی کار خود از انترنت شبکه اجتماعی استفاده میکنند و معلومات عمومی را از انترنت میگیرند.!...کتاب بهترین دوست انسان است اما انترنت بهتر از ان


 
About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160