لطفا با رای دادن خود کمک کنید تا بنیاد ومن انکس برنده جایزه ۵۰۰۰ دالری گردد.

Posted on at


لطفا با رای دادن خود کمک کنید تا بنیاد ومن انکس برنده جایزه ۵۰۰۰ دالری گردد. 

لطفا روی لینک ذیل کیلک نموده و رای خویش را بدهید. 

 ON GIV.NYC 

 

بنیاد زنان انکس یا Women'sAnnex کمک می کند تا زمینه رشد سواد دیجیتالی را برای زنان و کودکان فراهم سازد تا بتوانند یک مدل اقتصادی پایدار را برای خود وخانواده های خود ایجاد کنند. شما مستقیما می توانید با  رای دادن به بنیاد Women'sAnnex ضمینه ایجاد سواد دیجتیالی و جامعه سازی  را برای حمایت زنان و کودکان فراهم سازید. 
 
زمان رای دهی به وقت Estern ۱۲:۰۰ صبح تا ۱۱:۵۹  شب  دوم ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ باز می باشد.
 
 
 
 
 
شما همچینان می توانید  از طریق  کمک کردن به پروژه کارخانه سوپرهیرو را حمایت نماید. 
 
بنیاد Women'sAnnex و  Bitlanders از حمایت شما تشکر وسپاسگذاری می نماید.     
 


About the author

DigitalCitizenFund

WHO WE ARE The Digital Citizen Fund" knowing formally Women’s Annex Foundation" is a 501(c)3 nonprofit organization founded in New York City which has set out to help girls and women in developing countries gain access to technology, virtually connect with others across the world, and obtain necessary skills to…

Subscribe 4207
160