چگونه ازخستگی چشمها در برابر کامپیوتر جلوگیری کنیم؟

Posted on atامروزه بسیاری از ما ساعات کاری خودرا مقابل صفحة مانیتور سپری می کنیم، وقتی از دفتر به خانه میرسیم بازهم صفحة دیگری مقابل ما است یعنی صفحة تلویزیون ویا بعضی افراد مجدداً به فیسبوک ویا سایت ها داخل می شوند.


خستگی و حتی درد چشم ها دربرابر مانیتور یکی  از شایعترین مشکلاتی است کی کاربران کامپیوتر با آن مواجه اند. مساله ای که بعضی وقتها ممکن است حتی مانع از فعالیت عادی ویا خوابیدن هم بشود.


شاید شما هم قبلاً گرفتار چنین مشکلی شده اید و حتی به دنبال راه حلی برای آن هم گشته اید. اما چه کار باید کرد؟


اولین کار این است که((خستگی چشمها)) را بشناسیم. یا آنگونه که این روزها مرسوم است: خستگی چشمها را از نو تعریف کنیم !


شناخت ((خستگی چشمها))


تشخیص علایم خستگی چشمها بسیار آسان است، اما چیزی که کمی سخت است، یافتن ارتباط بین این علایم و خستگی چشمها است.چون این علایم بسیار غیراختصاصی و رایج هستند. مثلاً سردرد، احساس سنگینی سر، سرگیجه یا پرش عظلات اطراف چشم و اطراف پلک میتواند نشانة از خستگی چشم باشد. همچنین ممکن است درد و سوزش چشمها (حتی وقتی که چشمها را می بندیم و احساس سنگینی چشم و حتی دلبدی هم علامت خستگی چشم باشند.


 اما مسله این است که ما بیشتر اوقات به جای توجه به این علایم که چشم برای ما می فرستد، آنهارا تقصیر کم خوابی یا استرس کار یا خستگی روزمره میدانیم و اهمیتی برای آنها قایًل نمی شویم.چطور از دست خستگی چشم خلاص شویم؟


به چشمهایتان زنگ تفریح بدهید : بعضی وقتها از جای خود بلند شوید ازجلو کامپیوتر خودرا دور سازید، گرچه خیلی سخت اما بهتر است هر نیم ساعت که با کامپیوتر کار میکنید، چند دقیقة به چشمانتان استراحت بدهید، بروید و یک نوشیدنی برای خودتان بیاورید. با کسیکه قرار است پروژه ای را تحویلش بدهید کمی تیلفونی صحبت کنید از پنجره به بیرون نگاه کنید یا هر کار دیگری که مستلزم نگاه کردن به صفحة مانیتور نباشد انجام بدهید.چشمهارا باید شست:


بله چشمهارا باید شست، البته خود چشم بلد است این کار را انجام بدهد. پلک زدن مرتب، عمل شستشوی چشم را با استفاده از مادة پاک کننده و محافظ فوق العاده ای بنام اشک انجام می دهد. اما متاًسفانه وقتی به شدت به کسی خیره شده اید(مثلاً صفحة مانیتور) دفعات پلک زدن بسیار کم میشوند و این چیزی است که اصلاً خوب نیست و بعد از مدتی ممکن است اشک کاربر محترم را دربیاورد. بهتر است گاهگاه چشمانتان را برای چند ثانیه ببندید یا چند بار عمدا پلک بزنید.


عادت های خوب برای چشم:باید نور صفحة نمایشی را متناسب با شرایط خودتان و روشنایی محیط تنظیم کنید. بعضی نرم افزارها مانند(فلکس) می تواند کار تنظیم روشنایی صفحه درطول روز برایتان انجام دهد. همچنین بهتر شدن شرایط زیستی محیط کار نظیر تنظیم روشنایی و تهویة مناسب و حتی دکوراسیون و رنگ بندی خوب: میتواند تاًثیر زیادی دربهبود سلامت بدن و چشمهایتان داشته باشید.حتی یک تعغیر کوچک هم میتواند کمک بزرگی باشد، نهایتاً این که بهتر است درغیر از ساعات کاری استفاده از صفحة نمایش را محدود کنید. دل کندن از تکنالوژی اطلاح رسانی خیلی سخت است ولی یک قدم زدن معمولی میتواند درسلامت و روحیة شما تاًثیری بگذارد که به چند دقیقه دوری از صفحة مانیتور تان می ارزد.        


 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160