همکاری های افغان سیتادل در عرصه آموزش پایدار برای دختران افغان

Posted on at


خداوند منان را شکر گذاریم که موفقانه ازین آزمون سه ماهه بیرون آمدیم و در طی این سه ماه توانستیم استفاده های شایانی را ازین پروسه نمائیم.


دفتر افغان سیتادل با همکاری دست اندرکاران دفتر فلم انکس و آموزش استاتید معینه مکاتب همگی دست در دست هم داده و توانستند تعدادی از شاگردانی را که تا حال راهی برای بروز استعداد هایشان نبوده این زمینه را مساعد سازند تا از طریق این روند بتوانند دریچه ای برای نمایان ساختن استعداد هایشان باز کنند.لیسه عالی گوهرشاد بیگم نیز در طی این پروسه سه ماهه موفقانه با آموزش شاگردان از سنین متفاوت و از صنوف درسی مختلف حتی محصلان پوهنتون موفقانه این روند را طی نموده،و شاگردان با کسب حرفه های مقاله نویسی و آموزش و ثبت نام در سایت های اجتماعی توانستند ایده های خود را با دیگران شریک ساخته و از مقالات و تجربیات دیگران در سایت های اجتماعی با نوشتن مقاله و نشر آن درین سایت ها استفاده های مزیدی را نمایند.با آغاز سال نو و بهار نو 1393 و ختم اولین دوره سه ماهه، تعدادی از شاگردان جدید الشمول پروسه قبلی که تازه در سایت فلم انکس راجستر گردیده بودند، و با ثبت نام 90 تن دیگر شاگرد جدید دوره دوم این کورس به علت شروع روند انتخابات ریاست جمهوری و رخصتی مکاتب به مدت یک هفته به تأخیر افتاده و پس طی شدن پروسه انتخابات و شروع مجدد مکاتب دومین دوره کورس افغان سیتادل آغاز میگردد.


شاگردان با آغاز سال نو تعلیمی با شور و نشاط خاصی برای ثبت نام دوره دوم حاضر گردیده و مشتاقانه منتظر شروع این کورس هستند.انشاالله بعد از طی نمودن این هفته صنوف آموزشی فلم انکس بعد از تایم درسی مکتب در 4 تایم درسی متواتر شروع بکار مینماید.


تشکر


خوانندگان گرامی٬


:برای خواندن مقاله قبلی و جدید فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


 http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160