برنامه هفتگی وست ونگ ویک

Posted on at


برنامه هفتگی وست ونگ ویگ به کارهای و مشغله های هفتگی رهبران کاخ سفید به ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میپردازد و آنها را بشکل بسیار جالبی به تصویر میکشد. این یک روش بسیار خوب برای ارتباط برقرار کردن بین رئیس جمهور, مقامات بلند رتبه دولتی و مردم است و تلاش دارد که آنها را همچون مردم عام نشان دهد که در کنار مسوولیت های شان کارها و دغذغه های همانند آنها دارند. این یک از یک طرف سبب میگردد که رابطه مقامات با مردم را افزایش دهد و از طرف دیگر آنها را با کارها و فعالیت های زانه مقامات آشنا میسازد.


در برنامه این هفته که از هفتم تا سیزدهم ماه مارچ سال 2013 را دربرمیگیرد رئیس جمهور با بانوی نخست ایالات متحده آمریکا به میامی سفر میکنند تا دسترسی همگانی به یارانه های مالی را برجسته سازند و سفر خود را در یک مدرسه و مکان ها آموزشی دیگر پیگیری میکنند, رئیس جمهور به سخرانی در مکان های متقاوت میپردازد و افراد گوناگوی ارتباط برقرار میکند 


روز یک شنبه معاوت رئیس جمهور به چیلی سفر میکند تا به مراسم آغاز ریاست جمهوری, رئیس جمهور تازه انتخاب شده آنکشور بپیوندد و با سران کشورهای گوناگون دید و بازدید کند. او در جریان سفرش به یک موزه که به یادبود قربانیان نقض حقوق بشر در آن کشور ساخته شده است میرود و از آن بازدید میکند و در مورد آن معلومات بدست می آورد.


رئیس جمهور آمریکا به یک همایش مجازی با رهبران و سازمانهای متقاوتیکه در بخش بهداشت کار میکنند می پیوندد و با آنها در مورد فعالیت های شان و آخرین مهلت ثبت نام که سی و یکم ماه مارس تعین شده است به صحبت و گفتگو میپردازد. در اخیر رئیس جمهور به برنامه جالب سرگرمی یا مرگ میپیوندد که در کاخ سفید برگزار میشود و بشکل بسیار جالبی در این برنامه سهم میگیرد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160