ورزش افغانستان

Posted on at


سال 2013 یک سال خوب از نظر ورزش بود که از افغانستان شامل دستآورد های بسیار خوبی بود که ازجمله 12 حمل سال 2013 باز محمد مبارزه حریف مصری خود را شکست داد وورزشکاران 16 کشور در این مسابقه شرکت کرده بود و11 حمل تکواندوی آزاد بحرین 22 فدراسیون را در افغانستان پشتیبانی میکند ودر همه مسابقات همراه افغانستان میباشد.درجریان حمل 1392 تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر امارات متحده عرب وبرنده در مقابل پاکستان


برای چهارمین بار برنده کرکت جهان شد وتیم پرورش اندام افغانستان به شش مدال دست یافت واین مسابقات به 34 کشور برگزیده بود،صالح محمد محمدی دو سنوکر باز سوریه را شکست داد و به جام قهرمانی دست یافت ، ودر سال 2013 عثمان انوری برنده پرورش اندام افغانستان شد که این مسابقات 16 تن از پرورش اندام شرکت کرده بودند.تیم ملی کرکت افغانستان با رقابت با مالدیف،نیپال و شکست در مقابل هند دوم شد،29 اسد بزرگترین مسابقه فوتبال افغانستان سه صفر پاکستان رابرای دومین بار شکست داد و20 سنبله برای نخستین بار جام قهرمانی را به ود در افغانستان آورد که این خود یک دستآورد بزرگ بود در میزان 1392 بزرگترین رویداد ورزش شاهین آسمایی سه یک سیمرغ البرز را شکست داد.و28 قوس نخست وزیر انگلستان به هلمند آمد تا افغانستان را پشتبانی کند برای نخستین بار افغانستان برنده جام ملتها های آسیا گردید که بزرگترین دستآورد در افغانستان است در تاریخ کشور که بعد از این از این پیروزی جشن ها به پا شد ومردم به نحوه های مختلف خوشی های خود را ابراز میکردند وتیم ملی فوتبال ما صاحب بزرگترین تحفه های مادی ومعنوی از طرف رییس جمهور ورییس های دولت شدند.  


   


 About the author

160