مصاحبه با لیلی ارمغان بازیکن استقلال...

Posted on at


 

لیلی ارمغان یکی از بازیکنان تیم استقلال و همچنان یکی از بازیکنان تیم ملی میباشد که مدت پنج سال میشود که فوتبال میکند.لیلی میگوید به تمام ورزش ها علاقه مندی ختصی دارد اما تا اکنون به غیر از فوتبال و فوتسال هیچ ورزشی را انجام نداده است.

لیلی در اوایل که به فوتبال روی آورده بود شوق و علاقه زیادی به فوتبال نداشت او میگوید شوق و علاقه فامیلم بود که من یک فوتبالیست شوم و زمانیکه به فوتبال روی آوردم پیروز شدن در مسابقات و کسب افتخارات برای تیم ام و راه پیدا کردن در تیم ملی از جمله بزرگترین آرزویم شد

لیلی ارمغان از جمله بازیکنانیست که تازه به تیم استقلال پیوسته اند و در سال 2014 به تیم استقلال آمد او میگید از اینکه به این تیم آمده ام بسیار راضی هستم و از اینکه لباس استقلال به تن دارم خوشحالم.به این تیم آمده ام چون استقلال یکی از بهترین تیم ها میباشد و تمام سهولت های بازی و داخل میدان را برای بازیکنان مهیا کرده است و یگانه تیمی بود که با تمام امکانات برای بانوان فوتبالیست مکان تمرین نمودن را مهیا ساخته است،او از نظر دیگر هم تیمانش که تازه به استقلال آماده اند میگوید که ما در آمدن به این تیم نظری نداشتیم زمانیکه ما را به این تیم تسلیم کردند،اما اکنون از بازی کردن در این تیم راضی هستیم و میخواهیم برای تیم جدید مان بهتر بدرخشیم

لیلی از اینکه در افغانستان فوتبال بانوان پیشرفت کرده است بسیار خوشحال است و میگوید:

از تمام فامیل های عزیز خواهش مندم که دختران خود را اجازه بدهند که به ورزش مورد علاقه خود روی بیاورند نه تنها به ورزش فوتبال بلکه به هر ورزشی که علاقه و استعداد دارند تمام ورزش ها خوب میباشد اما ورزش فوتبال بهترین ورزش است فوتبال را دوست دارم زیرا بزرکترین آرزویم است.

لیلی ارمغان یک بازیکن بسیار با استعداد و آقای ابراهیم محبوب نیز از آوردن چنین بازیکنانی راضی است،لیلی نیز از شرکت فیلم انیکس و وومین انیکس که حمایت کننده تیم استقلال اند تشکری میکند و همچنان از خانم رویا محبوب و آقای ابراهیم محبوب که یک تآمین کننده خوب برای ورزش چی بانوان و یا پسران است میکند.و آروزی او پیشرفت در این تیم میباشد،به امید تمام بازیکنان استقلال

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160