حجاب من

Posted on at


 


 


بگذار از حجابم بگویم ,که فطرت انسانی ام را نگهداشته واز عریانی حیوانی مرا دور نموده است .


من به حجابم افتخار میکنم . چون حجابم تنها پارچه ای نیست که بدنم را پوشانده .


بلکه سپهریست که تیر نگاهای هرزه را بی هدف گذاشته ... من به آن افتخار میکنم ,


  


 


زیرا مرا در اصلاح جامعه ام سهیم نموده است .


بگذار بگویند از عقب ماندگی زنان با حجاب


بگذار : به عریانی حیوانی خود افتخار کنند ,وآن را پیشرفت بدانند –


من یقین دارم : که جز مهر نادانی چیز دیگری به عقول خود نمیزنند .


بگذار: ببالند به عریانی که نام آنرا آزادی گذاشته اند .


من پس پرده های حجاب به اسلامم میبالم ومیدانم که اسلام جز بزرگداشت من چیز دیگری نمیخواهد .


  


آنان نمیدانند که از پشت پرده های حجاب ,شیر زنان تاریخ اسلام چه افتخاراتی را که نیافریده اند .چه انسانهای را که تقدیم جامعه ننموده اند .


در لابه لای سطور تاریخ زنانی را میبینیم که ,قلم از وصف عظمت شان ناتوان است ,


بگذار ,هرچه میخواهند بگویند ......من به حجابم میبالم.


دنیا هنوز نام حقوق زن را نشنیده بود ,که زنان تاریخ اسلام قله های ترقی وپیشرفت وعظمت را فتح نمودند .


بگذار به صراحت بگویم : که من بی حجابی را آزادی نمی نامم پیشرفت نمیدانم.


الگوی من زنان بی حجاب نخواهند بود , بگذار خود را فریب دهند . وکالای تبلیغاتی شدن زنان را بنام آزادی معرفی کنند .وبی بندو باری را پیشرفت حساب کنند .


 


 چون :میدانم ویقین دارم که با حجابم میتوانم :


بهترین دختر برای پدر ,بهترین مادر بر ای فرزند ,بهترین خواهر برای برادر وبهترین همسر باشم .


ودر آخر میگویم :


من آنم که بادست راست گهواره را و بادست چپ ام دنیا را به لرزه درخواهم آورد  .


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160