خدایا

Posted on at


خدایا ای بهترین بهترین ها ای سزاوار تمام خوبی ها ای کسی که جهان از وجود تو رنگ و بو میگیرد ، ای که از همه برتر و والا تر هستی ، خدایا تنها تو را میپرستیم و از وجود تو جان میگیریم و از قدرت تو نظم دنیا بر قرار است ، تو هستی که دنیا است ، تو ما را روح و جان بخشیدی و ما را اشرف مخلوقات قرار دادی ، چگونه سپاس گوییم تو را پروردگارا ؟ چگونه در باور بگنجانیم این قدرت عظیم و علم بکرانت را خدایا ؟


خدایا از وجود پاک تو رنگ میگیریم ، بیامرز ما را ای خالق بی نیاز چون تو آمرزنده ای ، ببخشا گناهایمان را چون تو بخشنده ای و ما گناهکار ، پروردگارا دل ما را از پلیدی ها پاک بساز و ما را از شر شیطان رهایی ده ، پروردگارا ما را در تاریکی و سیاهی غرق نکن نگذار غرق در لذت دنیا شویمو از تو بیخبر ، پروردگارا کمکمان کن و دستمان را بگیر چون بدون یاری تو درمانده و ناچار هستیم ، پروردگارا نگذار تا زنده ایم دلی بیازاریم ، قلبی را بشکنیم ، دنیای کسی را ویران بسازیم


 


خدایا چنان همت و قدرتی برایمان عطا کن که وقتی در حضورت قرار میگیریم شرمنده و شرمسار نباشیم، خدایا برایمان قدرتی ده که توشه ای برای آخرت و روزی که در مقابل تو قرار میگیریم داشته باشیم ، خدایا کمکمان کن که دست خالی در حضورت قرار نگیریم ، خدایا ای قادر و توانا تو بر همه چیز دانا و توانایی بر حال مان نظر کن و ما را از راه بد نجات بده


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/186439/186439About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160