اماکن تاریخی افغانستان و اهمیت توریستی آن

Posted on at


افغانستان خود یکی از کشورهای تاریخی و باستانی میباشد که تاریخ شاهد این حرف است و اماکن تاریخی آن نیز از نظر توریستی قابل اهمیت میباشد از جمله مکان های تاریخی آن ولایت بامیان،ولایت هرات،ولایت غزنی،ولایت بلخ،ولایت کابل و غیره میباشد.بامیان: از جمله مکان های تاریخی آن بت بامیان(بودا) میباشد یکی از مشهورترین آثار های آن میباشد که چندی پیش توجه توریستان را بخود جلب کرده بود بامیان نیز از ولایت هایی  که است که دارای آب و هوای مساعد و پر جاذبه میباشد که بند امیر نیز یکی از قشنگترین بندها میباشد که در بامیان کهن قرار دارد.هرات : از جمله مکان های تاریخی آن مسجد جامع بزرگ هرات،منارهای هرات،مسجد گوهرشادبیگم وارگ (قلعهاختیارالدین) میباشد که ارگ یا قلعه اختیارالدین یکی از پر جاذبه ترین مکان ها در شهر هرات میباشد وبر باستانی بودنش افزوده قلعه اختیارالدین دارای مساحت 5000متر مربع میباشد و دارای 13برج میباشد که بلندترین نقطه آن 20 متر میباشد که در حال حاضر در حال ترمیم مجدد میباشد.غزنی: غزنی نیز از جمله مکان های تاریخی افغانستان کهن میباشد که قدامت تاریخی دارد این شهر را غزنه هم میگویند آثار های تاریخی درین شهر بالاحصار غزنی،مقبره گوهرشادبیگم،قلعت غزنینٍ،ِمنارهای تاریخی سلطان بهرامشاه،منارهای تاریخی سلطان مسعود و قصر امان الله خان میباشد    ازجمله بالاحصار غزنی در ارتفاع بلند تر از شهرکهنه موقعیت داشته و بر سه مرتبه میباشد              مرتبه اول: بالای صوف هاو قسمت غرب آن چندین ساختمان وجود دارد این ساحه در شمال غرب بالاحصاربوده از صوف ها یکی دو دروازه  موجود متباقی مسدود شده تزینات بالای دروازه و اطراف بالای آن موجود میباشد                                                                                              مرتبه دوم: که از مرتبه اول ارتفاع دارد به داخل سه بلاک دو منزله تاریخی پیهم شرقاً و غرباً از خشت پخته و خام اعمار گردیده                                                                                            مرتبه سوم: ساحه مرتفع ترین قسمت بالاحصار میباشد که در آن ساحه چندین ساختمانهای تاریخی بوده که مزار پیرشاطرها در همین ساحه میباشد و مشهور استبلخ: ازجمله آثار های تاریخی آن روضه شریف {زیارت حضرت علی (رض)} است که شهرت دارد و مردم اکثرا در تابستان  اول نوروز به میله گل سرخ به آنجا میروند و دیدن مینمایندکابل: ازجمله مکان های پرجذبه آن باغ بابر، قصر چهلستون، بالاحصار کابل و قصر دارلامان میباشد که از نظر توریستی حایز اهمیت میباشد.افغانستان در سال های پیش از نظر توریستی اهمیت چشمگیری داشت به خصوص ولایت بامیان بت بودا نظر تعدادی زیادی از توریستان را بخود جلب کرده بود که در اثر ناامنی در افغانستان و جنگ های پی در پی اهمیت آن کم شده.About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160