آزادی ها در نظام دموکراسی

Posted on at


آزادی ها در نظام دموکراسی


 


دموکراسی به معنای حکومت مردم است که در زبان دری به عنوان مردم سالاری یاد می شود. دموکراسی به این معنی است که حکومت حق مردم است. و این مردم هستند. که باید در مورد مسایل کشور خود تصمیم بگیرند . دموکراسی کلمه یونانی است که در خلاصه حکومت ملی است. همچنان دموکراسی یک معنای دیگری هم دارد و ان اینست که دموکراسی به معنای حکومت مردم توسط مردم و برای مردم است. دموکراسی نظام و سیستمی است که بر اساس اراده مردم و از طریق انتخابات ازاد به وجود می اید و در برابر ملت مسئول می باشد. 


همه اصطلاحاتی که با واژه {کراسی} ختم می شوند مانند اتوکراسی {مطلق گرایی، استبدادی} پلوتوکراسی{ حکومت توانگران، طبقه اشراف} و دموکراسی {مردم سالاری} از کلمه یونانی {کراتوس} مشتق شده اند. که به معنای {قدرت، قانون} می باشد. هر انسان حق دارد که فکر و نظر خویش را خواه به طور سخن و سخنرانی و یا نوشته و یا تصویر ازادانه بیان کند. و ازادی ها جزء هر دموکراسی است. 


هر انسان حق دارد که انتخاب کند یعنی رای بدهد و انتخاب شود یعنی مردم به او رای بدهند. هر فرد حق دارد که روزنامه ، مجله، جریده، رادیو تلویزیون، خبر گذاری، شفاخانه، و مکتب به صورت خصوصی داشته باشد. اما باید متوجه بود که همه یی این ازادیها دارای حدود و شرایط می باشد و قوانین در همه کشور ها حاکم یکسان است. 


قانون اساسی و سایر قوانین هر کشور این حدود و شرایط را تعیین می کند مثلا: حق رای دهی و شرایط رای دهنده و انتخاب کننده و انتخاب شونده را قانون مشخص می کند. در جهان قسم قسم رژیم ها و حکومت های سیاسی وجود دارد و رژیم استبدادی قانون وجود ندارد. هر چیزی که از دهن مستبد یا مظالم بیرون شود همان قانون است اما در دموکراسی مردم قانون اند و قانون به رضایت مردم جور می شود. 


در روشنایی این قانون هر کس می تواند خود را کاندید کند قانون اساسی در بین گروه مردم و قدرت یک هم بستگی است که به فایده افراد تمام ملت است. دموکراسی تابع هیچکدام شخص خاصی نیست تابع همه است هر کس خود حکومت است دموکراسی در امور سیاسی یک راه دلنشین است پس کسی که می خواهد حقوق و کرامات اشیای او حفظ شود اصول دموکراسی را رعایت کند چون از دموکراسی جزء فایده، زیانی بر نمیاید . 


در قرون فعلی بدون دموکراسی زنده گی نمی شود


 


THE END


 About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160