الگوی واقعی

Posted on at


آیا تا به حال در زندگی کسی را الگوی خود قرار داده اید؟


آیا کسی را میشناسید که الگوی برایش داشته باشد؟


آیا چطور میتوان الگو انتخاب نمود و چه کسی را باید الگوی خود قرار دهیم؟


میدانیم که برترین و بهترین الگوی ما حضرت محمد (ص)است ما همه مسلمانیم و اسلام دین ماست بهترین الگو و شخصیت آن حضرت (ص)میباشد یعنی الگوی که نمیتوان از آن چشم پوشید چنانکه در تمام عرصه های زندگی از بزرگترین مسایل تا کوچکترین را بیان و عملی نموده اند تا امت شان به مشکلی بر نخورند زمانیکه ما به شخصیت آنحضرت (ص)فکر میکنیم میبینیم که از هر لحاظ بی نقص و عیب است چنانکه میتوان از هزاران صفت شایسته و برازنده نام برد


لازم بذکر است که ما افراد موفق زیادی دیده ایم اما چطور میتوان گفت آن شخص برایم الگوی خوبیست در حالیکه ما تنها موفقیت او را میشنویم و یا مسیر رفتن به موفقیت اما در حقیقت ما به جای او قرار نداریم و به آن چیزهای جه او فکر میکند ما فکر نمیکنیم و ان شرایطی که او دارد ما نداریم و هزاران مسایل دیگر .ام زمانیکه از آن حضرت (ص) الگو برداری میکنیم از هر جهت کامل بودن و صحیح بودن را احساس میکنیم من یک تجربه را در این عرصه دارم و آن اینکه من کسی را دیدم که به نظرم یک الگوی بسیار خوب بود و دارای شخصیت عالی همیشه دوست داشتم مثل او باشم و از او تقلید کنم تا مثلش باشم اما بعد از چندین وقت چنان عملی را از او دیدم که انتظارش را به صدها سال نداشتم  پس شخص موفق کسی است که مستقل و باقواعد زندگی و جامعه آشنا باشد و تقلید از دیگران و خواستن اینکه مثل آنها باشی بدترین تصمیم است و لازم بذکر است که اگر انسان با انسان دیگر صدها سال هم زندگی کند هنوز هم او را نشناخته چرا که انسان موجود پچیده و مرموزی است که در هر لحظه از زندگی یک عمل غیر منتظره را از خود نشان میدهد.


 


 


 


 About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160