(غیبت(گناه بزرگ

Posted on atایا میدانید غیبت چیست؟
غیبت عبارت از سخنی است که به برادر مسلمان خود چیزی را نسبت بدهی که ان خوشش نیاید و انرا بد میبیند . غیبت زشت ترین ،غیر اخلاقی ترین و ناپسندترین سخنی است که در اسلام و در اجتماع و جود راد و بر ان منع زیادی شده است .مسلمانان به این فکر اند که اگر ما سخنی را راجع به کی بگوییم که حقیقت داشته باشد ان غیبت نیست ،اما نه انها از این بی خبر اند که در صورتی سخنی که میگوییم در ان شخص وجود داشته باشد یا حقیقت باشد غیبت گفته میشود.و در صورتیکه در ان شخص وجود نداشته باشد ان تهمت و بهتان گفته میشود.انسان یک موجود اجتماعی است . همیشه در تلاش این است تا از اوضاع برادران خویش اگاه باشد و دیگران را از اوضاعش اگاه بسازد .اما در این فکر نیستند که این گناه بزرگیست که انها مرتکب میشوند.پیامبر اسلام همیشه پیروانان خویش را به حفظ ابرو ،احترام،عزت و وقار دعوت و نصیحت میکند ما نیز به عنوان امتان حضرت محمد ص باید از انها پیروی کنیم.و در زندهگی خود با وقار و با عزت زنده گی کنیم.بر ما لازم است تا زبان خود را از غیبت دور نگهداریم زیرا غیبت مرضی است که باعث ایجاد بدبینی در میان مسلمانان میگردد.ما نباید در فضای اخوت و اسلامی در پی توهین و تحقیر برادران مسلمان خویش باشیم.و فضای محبت و مهربانی را مکدر نسازیم.بر ما لازم است تا تمام تعالیم اسلام را اموخته تا نا اگاهانه دچار کدام گناهی نشویم.غیبت کردن مسلمانان به مثابه خوردن گوشت وی است مسلمان واقعی کسی است که به برادر مسلمان خود کمک کند .این دنیا فقط و فقط برای ازمایش است بنا انسانها نباید وقت خود را بیفایده سپری کنند و از تعالیم اسلام بوجه احسن استفاده کنند تا بتوانند روز اخرت توشه یی داشته باشند .خداوند ج پیتمبران خود را با کتب اسمانی برای ما نازل کرد تا ما را به راه درست رهنمایی کنند تا در روز اخرت دیگر کدام بهانه یی نداشته باشیم. حضرت محمد ص میفرماید :کسی که غیبت میکند و اخرش توبه کند اخرین کسی است که به بهشت میرود و کسی که غیبت کند و قبل از اینکه بمیرد توبه نکند اولین کسی است که به جهنم میرود بنا ما باید از لطف و مرحمت الله ج استفاده کنیم و در صورتیکه گناهی را مانند غیبت مرتکب شده ایم به زود ترین فرصت قبل ازین که دیر شود توبه کنیم.!...غیبت ظلمیست که یک انسان به حق خودش روا میدارد About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160