برخورد با خبرنگاران

Posted on atامروزه خبر نگاری یکی از کارهای عمده و ضروری در تمام جوامع بشری محسوب میشود ، خبرنگاران زحمات زیادی را متقبل شده تا مردم را از اوضاع یک کشور آگاه نمایند ، خبر نگاران بزرگترین خدمت را برای کشور انجام داده و در بیداری اذهان عامه تلاش های زیادی مینمایند تا مردم کشورشان از کارهایی که در این کشور صورت میگیرد آگاهی حاصل نمایند و نیز مهمترین نکته اتصال آنها با سرتاسر دنیاست


 


خبر نگاری کاری دشوار و اکثرا پر درد سر میباشد خصوصاَ در کشور های نا امن مانند : فلسطین و یا حتی افغانستان ، افغانستان یکی از کشورهای نا امن در جهان بشمار آمده و یکی از کشورهاییست که در آن حقوق خبر نگاران بطور کلی در نظر گرفته نمیشود و حتی خشونت هایی هم در برابر آنان صورت میگیرد و تا حال چندین تن از خبر نگاران در این کشور بطور وحشیانه از طرف مخالفان دولت به قتل رسیده اند و همینطور اکثر آنان از طرف اشخاص مسئول و یا غیر مسئول مورد لت و کوب قرار گرفتند که این کار غیر اخلاقی و بی احترامی بزرگیست به آنها


 


خبرنگاران زحمت های زیادی بخاطر کشور و مردم خود میکشند و باید در تمام جوامع حقوق شان مد نظر گرفته شود و هرگز به آنها بی احترامی صورت نگیرد تا آنها هم بطور بهتر و موثرتر برای وطن خویش خدمت کنند و جامعه را از جهل و نادانی بسوی فردای بهتر سوق دهند تا باشد که یک کشور خوب و عاری از هر نوع فساد و بی عدالتی داشته باشیم و مردم ما در امن و امنیت خوب بسر ببرند


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی بر روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/190738/190738About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160