هرات

Posted on at


هراتولايت هرات را كه از ابتدا به نام هري مسما بوده يكي از جمله اي شهر هاي تاريخي و باستاني و سرسبز و خوش آب و هوا افغانستان بوده است


در اوايل تاريخ افغانستان هري مركز مهد علم و فرهنگ و همچنان مركز تعليم و تربيه علما و دانشمندان و فلاسفه و شعرا و نوسنده گان چون پير بزرگ و با كرامت علم تصوف خواجه عبد الله انصاري و خواجه محمد تاكي و بسا ديگران و همچنان زنان نامدار چون گوهر شاد بيگم محجوبه اي هروي مهري هروي وبه علاوه ديگر نام دارن تاريخ كهن ولايت هريو از طرف ديگر شاعران نخبه اي كه آثار شان تا حالا چون خطوط زرين سر كلامي هر فرد از مردمان هرات است


وهم چنان تاريخچه كهن هري و يا هرات داراي 15 ولسوالي بوده كه هر كدام از اين ولسوالي ها سر شار از ميوه جات و بسيار حاصل خيز مي باشد


   


اطراف هرات را دشت هاي وسيع و سلسله كوه ها احاطه كرده است كه در زير اين دشت ها و كوه هاي سر به فلك كشيده معادن طبعي بيشماري وجود دارد . به طور مثال در ولسوالي تورغندي از بس كه ذخاير نفت وگاز وجود دارد مردمان ان ناحيه چون وضع و امكانات صحيح مالي ندارند از خاك آن منطقه به جاي چوب سوخت استفاده مي نماينداز طرف ديگر شهر هرات شاهراي تجارتي بين كشور هاي همسايه بوده است يعني اينكه ا ز طرف غرب با كشور ايران و از شرق با كشور هاي تاجيكستان و ازبكستان . تركمنستان و قراقستان و ارمنستان هم سر حد است


شهر هرات از هر نگاهي براي كشور افغانستان بسيار مفيد و ارزنده بوده است و بايد گفت كه شهر هرات داراي درياي هريرود و درياچه كشك و گلران و كهسان بوده كه در سر سبزي و شادابي شهر هرات بسيار موثر استو همچنان بيشترين مكان هاي تاريخي افانستان در ين ولايت قرار دارد به طور مثال قلعه اختيارالدين مسجد جامع برزگ طاق خواجه صاحب انصار گنبد گو هر شاد و منار هاي هري كه از جماه عجايب جهان بشمار ميرود


    


به علاوه شهر هرات داراي فابريكه هاي از قبيل نساجي نخ تابي و سمنت بوده است 


وبايد گفت كه شهر باستاني هرات داراي موسسات تعلمي و فرهنگي و مكاتب تعليمي و مراكز صحي و شفاخانه هاي پيشرفته و مورد نياز مردم خويش را دارا مي باشد


با تشکر


نویسنده : عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160