اباما در مدرسه ای در ایالت مریلن

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال سخن ارنی در مدرسه ای در ایالت مریلن آمریکا در یک همایش دانش آموزان است و آنها برای آنچه تا امروز انجام داده اند تشویق و قدردانی میکند. او همراهان خود در این همایش ار معرفی میکند و در مورد تمام تغییرات و بازبینی هایکه دولت برای مدرسه ها انجام داده است تا آنها را بر اساس معیارهای قرن بیست و یک و اقتصاد این قرد برابر سازد سخن میراند. در مورد چالش هایکه نسل نوین نوجوان ها با آنها روبرو اند چنین میگوید تعداد زیاد خانواده ها خانه های خود را از دست داده اندو این تا هنوز آنها را آسیب میرساند. او اضافه میکند که چیزهای زیادی انجام شده اند, در ظرف چهار سال آینده نه ملیون شغل تازه ایجاد شده است, آموزش و پرورش آمریکایی در سطح بالا قرار دارد و سطح ترک مدرسه ها کاهش یافته است. او از استاندار ایالت مریلن قدردانی میکند که برای ایجاد فرصت های تازه و زیاد برای توسعه این ایالت و دیگران بسیار تلاش میکند. برنامه که دولت تحت نام "پیوست" زیر کار دارد تا نود و نه درصد تمام دانش آموزان را با انترنت پرسرعت پیوند دهد. او در مورد برنام های درسی فنی و سندهاییکه دانش آموزان میتوانند از این مدرسه ها بگیرند صحبت میکند و آلمان را مثال می آورد که تجربه های در این مورد دارد و از تجربه های خود به بحث و گفتگو میپردازد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160