هنر های هفتگانه

Posted on atکشور عزیز ما افغانستان از جملهء کشور های است که به هنر اهمیت زیادی میدهد .و بیشتر مردم ما افغانستان باهنر های مختلفی را اشنایی دارند .ما هفت نوع هنر داریم که بنام هنرهای هفتگانه یاد میشوند .
1-موسیقی
به هر نوا و صدایی گفته میشود که شنیدنی وخوشایند باشد . موسیقی بیان احساسات انسان است بوسیله اصوات که مهمترین عوامل ان صدا وریتم میباشدیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده اند: معرفت الحان وانچه التیام الحان بدان بود وبدان کامل شود.موسیقی امروز دانش وهنری گسترده است که دارای بخش های گوناگون وتخصصی میباشد موسیقی،هنری است که با استفاده از گزینش اصوات ویژه وترکیب انها بایکدیگر ،با استفاده از اصول وقوانین خود ،بیان مقصود میکند .به همان صورت که در شعر وادبیات،واژه ها نقش اصلی را دارند و در نقاشی ،خط ورنگ،در موسیقی نیز اصوات استندکه نقش بیان کننده را به عهده دارند.منابع تولید اصوات موسیقی الات موسیقی وحنجره انسان است. هنر موسیقی بر حسب شرایط فرهنگی زادگاه خود ،انواع واقسام بسیار زیاد دارد.وهر قوم وملتی موسیقی ویژه خود را داراست.موسیقی در حقیقت بیان اندیشه در قالب اصوات است.نقاشی-1 


نقاشی به اثری میگویند که رنگ بر روی سطحی مانند کاغذ یا دیوار بجا میگذارد نقاشی نسبت به زبان نوشتاری دارای پیشینه بسیار قدیمی است.نقاشی های یاد شده در غار ها نشان میدهد که انسانهای اولیه با کشیدن نقش حیوانات وشکار شان به نوع خود را اماده نبرد با انها میکردند.قدامت نقاشی در بین انسانها ،شش برابر قدامت استفاده از زبان نوشتاری است.نقاشی هنری است خیال انگیز ونقاشی های که از پیش از تاریخ در جاهای گوناگون بتعداد زیاد کشف شده در تاریخ مکاتب نقاشی،.نقاشی از روزگاران گذشته ودر مناطق مختلف دنیا گوناگون ومتفاوت بوده ودر طی تاریخ وما قبل تاریخ نقاشی شیوه و سبک های گوناگونی داشته است نقاشی در حقیقت یک هنر پیچیده است ما در هر تابلوی بزرگی با دستگاه کاملی از ارزشها روبرو میشویم که پاره یی علمی وبرخی صوری وبخشی معنوی است.


 


3-مجسمه سازی یا پیکر تراشی:
این هنر یکی از جالب ترین وپیچیده ترین هنر های ادمی است.مجسمه شامل کنده کاری هنرمندانه وظریف است. .در عصر قدیم مردمان ماقبل تاریخ مجسمه های از استخوان وعاج میساختند مجسمه سازی هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیا است که به ان تندیس ، پیکره یا مجسمه گفته میشود.هر پیکر سه بعدی که به منظور یک بیان هنری افریده شده را میتوان تندیس نامید.البته باید توجه داشت که هر شکل ترتیب شده را مجسمه نمیگویند .بلکی باید در ورای ان یک فکر،خلاقیت یا نواوری وجود داشته باشد.یونانیان مجسمه هایی میساختند ودر معابد خود قرار داده وانهارا پرستش مینمودند.مجسمه های سنگی وبرنزی بیشماری نیز از قهرمانان خود در میدان ها ومعابر عمومی میگذاشتند.مصریان نیز مجسمه های خود را بصورت موجوداتی در سنگ یا برنز مجسم میکردند ودر معابد شان قرار میدادند.
4-معماری:
معماری هنر ساختمان است.عمومیترین کار معماری طراحی وساخت خانه ها ،پلها،مساجد،ساختمانهای ادارات ،کارخانه ها وبنا ها میباشد.معماری با هنر نقاشی ،مجسمه سازی وموسیقی تفاوت دارد.چرا که معماری نیاز های انسانهای نخیستین وسرپناه را در بر میگیرد .معماری در کشور ما تاریخ6000 سال دارد.


 


5-ادبیات:
ادبیات هنریست لسانی که بصورت منثور ومنظوم،شفاهی ونگارشی پدید میاید.شاعر ونویسنده از زنده گی میاموزد وبه زنده گی میپردازد. آنها از حادثه ورویداد های اجتماعی متاثر شده و با بیان موثر خویش از زنده گی تصاویر زیبا و هنری پدید میاورند.آنها رونق دهنده گان حیات عادی جامعه خویش اند،که انسانها را در مبارزه بر ضد پلید ها وسیاهکاری ها یاری میرسانند وبه آینده زیبا وسعادتمند امید وار میسازد.آثاری که به طور هنری نوشته میشودبالای انسانها تاثیر زیادی وارد میکند.از یک طرف احساس زیبایی شناسی آنها را پرورش میدهد از سوی دیگر انسان را درس زنده گی میدهد. ادبیات هر کشور بازتاب حقایق زنده گی آن کشور است.خوشبختانه ادبیات سرزمین ما با قدامت تاریخی که دارد با ایجاد هزاران اثر هنری در غنای فرهنگ ارزشمند ما نقش بسزایی را ایفا نموده است.


 


6-تیاتر:
تیاتر ، سینما وتلویزیون پدیده های ارتباطی ارزشمندی استند که به کمک آنها میتوان پیچیده ترین مفاهیم و غنی ترین اندیشه هارا به جامعه جهانی عرضه کرد.اگر به سوابق وتاریخ هر کدام تحولات هر یک از این پدیده ها با هم تفاوت دارد اما از نظر شیوه های بیانی آنها بر یکدیگر تاثیر گذار بوده وتا حد زیادی از زبان مشترکی بر خوردارندآنچه که این رسانه های ارتباطی را از هم متمایز میسازد،وجوه تکنیکی و روشهای اجرایی در عرضه مفاهیم است که در طول زمان تغییرات چشمگیری کرده است.تیاتر یا نمایش،سابقه طولانی دارد وآغاز آن به یونان باستان بر میگردد.این هنر یکی از ابزار قدرتمند بیانی انسان در عرصه طرح مفاهیم ومسایل انسانی است،تیاتر از نظر شیوه های اجرایی تغییرات فراوانی در طول تاریخ دو هزار ساله خود داشته است.اما اصول ومبانی آن یعنی مکان اجرا،بازیگر وطرح نمایش همواره حافظ شده است.


 


7-سینما:
سینما تکامل یافت و به عنوان یک هنر شناخته شد در آغاز سینما را بیشتر یک پدیده علمی میدانستند. در سالهای  جنگ جهانی اول سینما به عنوان یک وسیله نمایشی وسر گرمی رونق تجاری یافت وسپس قابلیتهای هنری آن نیز رفته رفته توسط فلمسازان اروپایی کشف وشگوفا گردید ودر همان سالها آن را هنر هفتم نامیدند.
About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160