حقوق والدین

Posted on at


همه میگنجای فرشته ها تو آسمان هاست اما من خوب میدانم که این حرف اشتباه است . گاهی وقت ها خداوند(ج ) بخاطر این که فرشته های ما از پیش مان پر نزنند وبرن بالهای فرشته های ما رو از شون میگیره و ما بهشون میگیم پدر ومادر آری درست شنیدید پدر و مادر این دو فرشته فداکار و مهربان که لحظه لحظه عمر خود را برای دفاع و آرامی ما صرف کرده اند


.


فرشتهای که در شب تاریک با گریه ما از عماق خواب راحت بیدار شوده طب مان را با قطرقطر اشک خود از بین برده اند . و لالای گفته و ما را در دریای پر مهر آغوش خود آرام آرام لالایگفته و خوابانده اند . و یا از خواهش های خود گذشته و برای ما آنچه را خواستیم مهیا کردهاندفرشته های که بهشت در زیر پای آنها ست بخشش خداوند مهربان در رضاعیت آنها کرده اگر غزل یا رومان بنویسم یا اگر دریاها زنگ برای قلم کوچک من شوندو همه درخت های دنیا ورق شوند باز من نمیوانم که محبت های این دو فرشته را باز گوه کنماما همیشه از پس کوچه های قلب کوچکم میخواهم که مادر و پدر م در کنارم باشند و خداوند مهربان برای من این توفیق را عنایت کند .که تک تک حقوق که به دوش من گذاشته ام را عدا کنم .ای خدا مگذار که هرگز مهربا نی های آنها را فراموش کنم . آریاین وظیفه ماست که حقوق والدین خود را به خوبی به جا بیاوریم .اگر هفت بار پدر ومادر خود را به دورکعبه بالای شانه خودهم به گردانم هنوز نتوانسته ایم ذره ای از حقوق پدر ومادر خود را جبران کنیمافسوس بر حالی آن فرزندانی که احترام به والدین را فراموش کرده اند وای برحال کسانی که باعث ناراحتی پدر ومادر خود شوده اندآنها از درد دل کسانی آگاه نیستن که پدر ومادر ندارن و همیشه در آرزوی داشتن والدین بودن و همیشه در کنجه دل شان این حسرت را خواهند داشت اما هرگز کسی در ان کلبه ویرانه نخواهد بود که در بزم آنها نغمه محبت بسراید پس قدر آنچه که دارید را بدانید زیرا زمان بدرین معلم است اول امتحان میگیرد و بعد درس میدهد


 


که آن وقت هم خیلی دیر شده وافسوس هیچ سودی وقتی که پدر ومادر شما دور شود آن وقت فهمیدن که چی ارزش والای داشتن اصلا فایده ندارد پس تا وقتی که آنها را دارید همیشه برای خدمت آنها آماده با شید و برای این کار از جان خود مایه بگذارید


 


 


 About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160