اسلام دین بزرگ

Posted on at


 


اسلام یک دین کامل،بزرگ،شیوا ودر اصل بهترین دین می باشد . اسلام آخرین دین از طرف خداوند برای بشر است ، که توسط حضرت محمد «ص» به وسیله ی قرآن کتاب آسمانی به مردم شناسانده شد.اسلام در روزهای آغازین خود مورد قبول تعداد اندکی انسانهای روشن دل قرار گرفت ،که از جمله اولین اشخاص؛ابوبکرصدیق اولین مرد مسلمان، خدیجه اولین زن مسلمان وعلی«ع»پسرعمو وداماد پیامبراکرم اولین طفل مسلمان بودند. محمد«ص» مردم را در سه سال اول به شکل مخفیانه به دین اسلام دعوت می کردند،چرا که اگر ظالمان،ستمگران وبت پرستان متوجه ی وجود دین اسلام می شدند،حتما محمد ودینش به خطر بزرگی مواجه می شدند.قرآن کامل شده ی سه کتاب آسمانی پیشین خود است که خداوند این کتاب مقدس را راهنما و راه نجات برای بندگانش قرارداد.هر انسان دارای عقل سلیم می داند که قرآن ازطرف خدا است ونمی تواند دست نوشته ی انسانهایی با هوش محدود باشد.عقل انسان عاجزاست که تمام کلمات قرآن را تفسیر کند.با اینکه همه می دانند اسلام یک دین کامل وثابت شده است،ودارای معجزات ویک کتاب راهنما برای هدایت است بازهم نسبت به مسلمان شدن سستی می کنند. 


حالا در زمانی که ما هستیم و زنده گی می کنیم،عصرپیشرفت وترقی است،اسلام با خود پیشرفت وترقی همراه دارد،پس باید اسلام را پذیرفت وازقوانین آن پیروی کرد. درگذشته مردم دارای دید کم وافکار محدود بودند.آنها اسلام را درک نمی کردند ومتوجه ی لطف بزرگ خداوند به خود نبودند.اما حالا که ذهن ها باز شده،انسان ها دارای دید وسیع هستند ،وبه واقعیت های اسلام یکی پس از دیگری میرسند،پس چرا ایمان نمی آورند؟             اکثر کشور های خارجی طرفدار دین مسیح،زردشت،بت پرستی ودیگر آیین ها و دین ها می باشند .همه می دانیم که دین اسلام کامل ترین وبهترین دین است،پس چرا دین های ضعیف ودست خورده را قبول کنیم؟                                                                                                                 


      


  دین هایی که در گذشته توسط پیامبران محبوب خدا آورده شده اند ،حالا آن کتاب ها توسط انسانهای شیاد وحریس دست کاری وعوض شده اند،اما قرآن هرگز عوض نخواهد شد. قرآن معرف اسلام برای بشریت است وبرای تمام اعمال وامورات روزمره ی انسان،راه های زیادی راپیش کش می کند.در قرآن برای هر موجودی،حقی معین وجود دارد.برای انسانها،حیوانات ،درختان و تماما موجودات جاندار حق وحسابی معین موجود است.اسلام یعنی راهکار درست برای پیشبرد زندگی .اسلام راه آشکارو واضح سعادت و خوشبختی است. اما اشخاصی که از نادانی وجهل مردم سود می برند،مخالف با اسلام هستند وبه هر راه و طریقی که بتوانند اسلام را درنظرانسانها کوچک وخراب جلوه می دهند.اما این اشخاص نمی دانند که کارهای بد آنها چه عاقبت سخت ودرد ناکی برای آنها دارد.هرچه یک انسان خود را به اسلام نزدیک ترسازد به همان اندازه خود را به خدای خود ومحمد«ص» نزدیک ترساخته است وخداوند هرگز کسانی را که به او پناه می آورند را به کام نابودی وهلاکت نخواهد فرستادهمه ی ما انسانها چه کافروچه مسلمان می دانیم که انسان بعد از مرگ به دنیای دیگر خواهد رفت .اما فرق دانستن یک کافر با مسلمان دراین است که کافر به عذاب وسختی که بخاطر اعمال زشت ،پلید وناروایی که در دنیای فانی انجام داده است متوجه نیست،اما مسلمانان به عذاب و رنج و سختی جهنم که انسانها به خاطر اعمال بد و خراب خود دردنیا انجام داده اند واقفند وهم می دانند که برای اعمال وکارهای خوب پاداش چندین برابر وجود دارد.مسلمانان از کتاب قرآن برای بهتر دانستن دین اسلام و رسیدن به سعادت بهره می گیرند.اسلام به وجود آمده،چرا که انسانها در گمراهی وظلمت بسیار بودند، طوری که حتی متوجه ی اعمال زشت وپلید خود نبودند،خود وخدای خود را نمی شناختند ونمی دانستند که هدف اصلی به دنیا آمدنشان چیست.اسلام به ما یاد آوری می کند که دنیای دیگر هم وجود دارد وباید به خاطرش تلاش کرد.هرکس خواهان خوشبختی است،اسلام راه خوشبختی است،پس باید به آن رسید


.About the author

160