جایگاه وشخصیت زن – بخش نخست

Posted on at


دیده گاه شما در مورد شخصیت زن وجایگاه او چیست؟


متاسفانه برخی از افراد تحت تأثیر بعضی باورها و اعتقادات نادرست در جامعه و در بسا موارد افراد دیگر قرارگرفته, وتعریف خوبی از شخصیت زن ندارند. این افراد همیشه با توجه به جوانب منفی هر موضوع, زن را مسئول تمام بدبختی ها میدانند, واورافقط وسیله ای برای رسیدن به مقاصد خود می پندارند.


که از وجود این چنین افراد جامعه ما نیز مستثنا نیست. زن را فقط به خاطرمقاصد خویش میخواهند و بس. وهیچ حق وحقوق برایشان قایل نیستند, وهرقسم ظلم وستم درحق زن روا میدارند. وبعضی افرادهم هستند که برای زن شخصیت و احترام خاصی قایل اند. وعده ای هم وجود دارند که از پیوند پاک ازدواج سربازمیزنند. واگرهم ازدواج کنند زنده گی بسیارتلخ و نافرجامی خواهند داشت .زیرا آنها تفکر زیرسلطه گرفتن زن را در سر پرورانده, وهرگونه تجاوزبه حقوق او را حق مسلم خویش می دانند. وبرای همسرشان هیچ شخصیت قايل نیستند. در مقابل اعتراض شان, با واکنش شدید به آنها روبه رومی شوند. وحتی بعضی اوقات درمقابل اعتراض آنهابه قرآنکریم وسخنان بزرگان دین استناد می کنند.


ودر یک کلام ‍"علت همه مفاسد اجتماعی را زن می دانند"


اما برخی دیگری می دانند که همه ای مشکلات و مصیبت ها رانمی توان که به زنان استناد داد.  


اما این دسته خود شامل دو گروه هستند, افراطی و تفریطی:گروه اول: آن هایی که زنان برایشان ملکه ی زنده گی شده و ایدلوژی آنان ایدلوژی زنان شان است. و به بهانه های مختلف خود را اجیر زنان کرده اند. البته در گفتار خود را فردی کاملآ مقتدر, دانا و صبور می نامند. ولی در عمل اسیر زن شده اند.


این دسته اگر فرصتی پیدا شود علیه شخصیت زنان سم پاشی می کنند.


ولی از اینکه به همسر خود واجبات دین را گوشزد کنند هراس دارند.


مثلآ اعتراف میکنند برسر بی حجابی خانم یا ارتباط همسر با بیگانگان, بسیار با یکدیگر بگو و مگو کرده اند, و جنگ و ستیز داشته اند. و یا به اسم آزادی وغیره باید با این مسایل کنار آمد.


اما نمیتوانند آنرا ابراز کنند از ترس اینکه به او برچسب بی فرهنگ, بیکلاس, و بی تمدن نخورد. پس ترجیح میدهند هم رنگ جامعه باشند.سهیلا مکرمی


:برای خواند مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160