دیبـــا صدیقـی یکــی از گول کیپران تیم استقــلال...

Posted on at


 دیبا صدیقی دومین گول کیپر تیم استقلال است دختر با استعدادیست او هم میتواند در داخل دروازه و همچنان در داخل میدان بازی نماید و از سال 2012 به ورزش فوتبال پیوسته است و هم چنان در سال 2013 به تیم استقلال آمده است.

دیبا میگوید من فوتبال را از دوران مکتب شروع کرده ام اما بطور تخنیکی و مسلکی در تیم استقلال آموخته ام,بودن یک دروازه بان خوب یکی از بزرگترین آرزو هایم است و همچنان اینکه یکی از دروازه بانان تیم ملی باشم,اکنون یک سال میشود که به تیم ملی راه پیدا کرده ام و این همه را مدیون استادم آقای امین امینی میدانم

دیبا میگوید خیلی دوست دارد تمام ورزش ها در افغانستان پیشرفت کند به خصوص ورزش فوتبال برای بانوان و او در مورد فوتبال بانوان میگوید:اگر برنامه های فوتبالی برای بانوان همچو پسران ایجاد شودخیلی مفید ظاهر میشود بانوان هم میتوانند مانند پسران دست آورد های خیلی زیاد برای کشور خود بیاورند و ما میبینیم که رو آوردن بانوان به ورزش خیلی چشم گیر شده و روز به روز افزوده تر میشود پس این جای خوشحالی برای من و دیگر بانوان ورزش دوست میباشد

دیبا در مورد زندگی شخصی خود چنین میگوید:

در سال 1379 به دنیا آمده ام و در لیسه عالی ملکه ثریا صنف دهم میباشم,در فامیل ما هشت نفر هستیم سه خواهر سخ برادر مادر و پدرم و من کوچکترین این خوانواده ام در فامیل من هیچ کس ورزش فوتبال را پیش نمیبرد به جز خودم و دست آورد های من از فوتبال در این مدت دو سال در تیم استقلال و یک سال در تیم ملی,یک سفر به هند منحیث گول کیپر اول تیم ملی داشته ام و برای خودم و خوانواده ام جای افتخار است میخواهم در رشته ای که انتخاب کرده ام پیشرفت زیادتری نمایم

 

دیبا میگوید من در اوایل به این ورزش علاقه ای نداشتم اما با دیدن مسابقات فوتبال و ورزش فوتبال در تلویزیون شوق و علاقه ام به فوتبال پیدا شد و اکنون از اینکه فوتبالیست هستم بسیار خوشحالم از اینکه به تیم استقلال پیوسته ام راضی ام من زمانیکه فوتبال را شروع کرده بودم در مکتب,آرزویم این بود که به یک تیم مشهور و بسیار ورزیده بروم زمانیکه به استقلال آمدم چندان رضایتی نداشتم اما بعدآ با هم تیمان جدید و دوستان جدیدی آشنا شدم و در استقلال خیلی چیز هایی را دیدم که در دیگر تیم ها مشاهده نمیشود استقلال برد های پی در پی داشته و همچنان پیشرفت چشم گیری در اثر چند ماه کرده بود استقلال موفقیت های زیادی دارد و از اینکه یک استقلالی هستم رضایت خاصی دارم

.

دیبا صدیقی برای مسابقات به عنوان یک دروازه بان آماده گی های زیادی دارد میگوید نمیخواهم جای گول کیپر اول تیم ام را بگیرم فقط میخواهم هر دویمان بهترین باشیم و برای برد تیم ام تلاش های زیادی میکنم تا اینبار مقام قهرمانی از آن ما شود.

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160