چند شوهری فرقه جدید

Posted on at


دین مبین اسلام برای مرد داشتن چهار زن را جواز دانسته زیرا این را برای مرد لازم دیده است. و هما نا حکمت های است که نهان و اشکار است. اما برای زن تنها یک مرد را جواز دانسته چون عاطفه زن این را قبول کرده است که تنها بر یک مرد تکیه داشته باشد. و نه بیشتر و تنها به چند نکته از آن اشاره می کنم.


  زیرا زنان به مراتب زودتر یعنی حدود شش سال زودتر به آمادگی جنسی میرسند وآماده براقرای رابطه جنسی هستند.


  مردان بیشتر از زنان در حوادث های گونا گوند با خطر مرگ مواجه هستند مانند جنگ هاو................


  چون زنان بیشتر شوهرشان را از دست می دهند پس برای ادمه زندگی نیازمند به همسردیگر هستند.


. اما حالا در کشور ای اروپایی جایی که خود را مهد تمدن می دانند. با بی شرمی خانمی در رسانه ها حاضر گردیده و از زندگی خود با دو همسر صحبت می کند و می گویید که از زندگی خود بسیار خوشنودحالا باید در نظر گرفت که فر زندی که از این میان به دنیا می آید از که خواهد بود. و اگر دولت های غربی چنانچه از هم جنس گرایان حمایت کردند از این گروه هم حمایت کنند مرز بی بند و باری را تا کجا خوا هند برد


 About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160