تجربه در زندگی- موفقیت در زندگی

Posted on at


میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم آن تجربه های که هم خوب بود هم بد.تجربه های بود که من از آن چیز های زیادی آموخته ام. خود را با این تجربه ها پیدا کردم،شناختم که کی هستم.تجربه ها را شاید بتوان خاطره گفت،خاطره های که هیچ وقت یادمان نمیرود.


آن تجربه ها بود که من را بزرگ ساخت، تجربه بود که نگذاشت کار اشتباهی که کردم دو باره آنرا انجام دهم؛فهمیدم که آن اشتباه را نباید دو باره تکرار کنم. تجربه ها در زندگی سبب میشود انسان کمتر دچار مشکلات شود وکسیکه تجربه های زیادتری داشته باشد وبا مشکلات بیشتری روبرو شده باشد، اندرز های مفید تری واندوخته ئ وسیع تری نسبت به دیگران دارد.باعث بهتر زیستن دیگران نیز میشود.تعریف کردن تجربه از لحاظ دینی ثواب از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مزایای عظیم ومفیدی دارد.افراد با تجربه در اجتماع افراد مفید تری هستند نسبت به افراد کم تجربه.فرقی نمیکند تجربه در تمام عرصه ها پیشرفت را بوجود میاورد.


یک روز خیلی خوب یادمه که در صنف ششم بودم از ریاضی نمره ی خیلی پایین گرفتم نمره ی که فقط کامیابی را بدست آوردم.آن روز خیلی گریه کردم.روز سختی بود روزی بود که هیچگاه نمیتوانم فراموشش کنم.بخاطر همین نمره ی پایین ششم نمره شدم،البته امتحان چهارنیم ماهه بود.میتوانم بگویم یک تجربه خیلی خوب بود.تجربه ی بود که مرا وادار ساخت که تلاش وکوشش زیادی نمایم ام تا در امتحانات سالانه یک نمره ی خیلی عالی بدست بیآورم.با این تجربه درک نموده ام که پشت هر شکست یک موفقیت خیلی خوب نهفته است.حسیبا حسامی


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160