برنامه های مبتذل

Posted on atرسانه های جمعی نقش بسیار بزرگ و تاثیر گذاری بر روی ذهن افراد و عملکرد آنان دارند که اگر بصورت دیجیتال باشند تاثیر آنها به مراتب زیادتر خواهد بود مخصوصا با توجه به پیشرفت تکنالوژی و نقش تاثیر گذار آن در اطلاع رسانی به مردم جامعه. اینروز ها بر تعداد شبکه های تلویزیونی افزوده شده و هر رسانه بر ضد رسانه ای دیگر به انتشار برنامه های مبتذل تلاش مینمایند، طوریکه در مدت چند سال ما شاهد بیش از 35 شبکه تلویزیونی در کشور بوده ایم. این شبکه ها کم و بیش توانسته پیامد های شومی را ببار بیاورد، مانند نشر سریال های مبتذل، ترویج بی بندوباری، زیر پا نمودن ارزش های فرهنگی و اخلاقی...وو پخش پروگرام ها، آهنگ های برهنه، رقص های غربی و هندی، سریال ها و فلم های مبتذل کشور های خارجی باعث رسوخ فرهنگ های بیگانه در جامعه ما گردیده است. گرچه ما شاهد سه دهه جنگ و ویرانی در داخل کشور بودیم و آن رویداد تمام یربناهای مادی و معنوی کشور را نابود کرده بود به همین صورت ما نیاز اساسی و مبرم به رسانه ها داشتیم تا این کشور را بسوی فرهنگ اسلامی سوق بدهد، اما متاسفانه با توجه به رشد رسانه های دیجیتالی این امر، نه تنها باعث گسترش معرفت دینی و رشد فرهنگی جامعه نشد بلکه برعکس آن عمل کرد که در نتیجه باعث فروپاشی ارزش های اخلاقی مردم جامعه شده است، تلویزیون ها و یا رسانه های دیداری با نشر برنامه های مبتذل پول هنگفتی را از شرکت ها بدست میاورند، متاسفانه سریال های بیگانه نقش پررنگی را در بین مردم ما بازی میکند که یکی از بهترین برنامه های مردم افغانستان به شمار میرود و بزرگ و کوچک، زن و مرد را پای تلویزیون میخکوب میکند. این میتواند بهترین فرصت را برای نشر اعلانات تجارتی فراهم آورد زیرا بیننده آن بیشتر است لذا سرمایه هنگفتی در جیب رسانه ها میرود.


چون تعداد رسانه گسترده شده، به محض شکایت، موضوع آزادی بیان را به میان میکشند، ما و دولت را محکوم می کنند.


آزادى رسانه های همگانی، مطبوعات و دموكراسى  يعنى پخش سريال هاى مبتذل و گمراه كننده؟ این که نشد! گروهی از پس پرده وارد شد و این موضوعات را در بین جامعه و فرهنگ اسلامی ترویج نمود تا بدین وسیله بتوانند به نقشه شوم شان نزدیک شوند


 About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160