مراسم سوگند رئیس سازمان حمایت از تجارت های کوچک

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا آقای اباما و معاونش جو بایدن در مراسم سوگند یادکنی رئیس سازمان حمایت از تجارت های کوچک شرکت کردند. رئیس جمهور بانو ماریا را که اصالتن یک مکزیکی است مورد تقدیر قرار داد و گذشته کاری اش را ستود. او در این مورد گفت:" من ماریا را نامزد این مقام کردم چون او بر چالش های تجارت های کوچک آگاه است و او برای کمک کردنشان یک شخص موفق ثابت شده است. او رئیس سازمان تجارتی, حمل و نقل و ساخت و ساز کالیفرنیا بود. بحیث موسس بانک پرو امریکا کارآفرینان لاتین را در سرتاسر آمریکا حمایت کرد. رئیس جمهور روی دیدگاه کارسخت و پاداش زیاد در آمریکا تاکید کرد


.


سازمان تجارت های کوچک یک اداره ای است که تجارت ها را در سرتاسر آمریکا تحت پوشش قرار میدهد. در آمریکا هر یک از دو کارمند در بخش تجارت های کوچک مشغول اند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که اقتصاد این کشور برآمده از دل سازمانهای کوچک است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 1575
160