چگونه زندگی خوبی داشته باشیم

Posted on at


همه انسان ها برای زندگه به مهارت های نیاز دارند که باید در راستای ادامه زندگی خود به آنها مهارت داشته باشند.


مهارت های زندگی توانایی های اجتماعی و روحی و روانی افراد یک جامعه را افزایش داده و آنها را قادر می سازد تا به پله های موفقیت صعود کنند و زندگی خود را هرچه بهتر با استفاده از این مهارت ها ادامه دهند و چرخ آنرا بچرخانند.


زنگی مالامال از مشکلات و دشواری ها است که انسانها همه روزه با آنها سردچار میشوند. این مهارت ها در چنین شرایط بکار آمده و فرد را یاری میرساند از از این همه مشکلات و دشواری ها نجات یابد. میزان این مهارت ها دقیقن ربط دارد به توانایی های فردی یک شخص برای روبرویی با مشکلات و دشواری های زندگی . هر اندازه که فردی از مهارت های بیشتری در زندگی برخوردار باشد به  همان اندازه میتوانید موفق تر سختی های زندگی را پشت سر بگذارد و راهش را بسوی موفقیت های زندگی باز کند.


زیاد اند کسانیکه زمانیکه با یک مشکل در زندگی خود روبرو میشوند فورا حالت عادی زندگی خود را از دست داده و سردرگم میشود, این خود ناشی از عدم داشتن مهارت های زندگی است.اگر این افراد تلاش بورزند که چنین مهارت های را در زندگی خود داشته باشند و آنها را پرورش دهند بسیار به موفقیت خواهند توانست که از پی این همه مشکلات زندگی بدر آیند و در زمان روبرویی با آنها هرگز خون سردی خود را از دست ندهند.


مهارت های زندگی فرد را قادر میسازد تا با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری داشته و به سادگی بتواند که از آن به شکل عادی بهره ببرد.


افرادی که مهارت های بیشتری دارند و بر مهارت های خود به شکل بهتری و کارآمد تری حاکمیت دارند آنها میتوانند تا مسوولیت های بزرگ تری را بپزیرند و آنها را بهتر به انجام برسانند. این مسوولیت ها میتوانند که در حوضه زندگی شخصی باشند و یا زندگی اجتماعی.از طرف دیگر حل مشکلات توانایی های میخواهد که باید داشت و گاهی در زمان حل چنین مشکلاتی افراد با آسیب های روبرو میشوند و دچار آسیب دیدگی میگردند.


داشتن مهارت افراد را کمک میکند تا از چنین آسیب های در امان بمانند و به شکل بسیار ماهرانه و با استفاده از مهارت های خود آنها را حل کنند.
About the author

160