فلم انکس٬ دوره جدید آغاز شد!!

Posted on at


 


فلم انکس با تمام سعی و کوششی که همیشه در راستای خدمت به مردم انجام داده است باز هم دوره های جدید خود را در مکاتب شهر هرات آغاز کرده است .خیلی جالب به نظر میرسید وقتی شاگردان نام فلم انکس را میشنیدند بدون فکر کردن و مشوره گرفتن از فامیل های شان، تصمیم میگرفتند که در دوره جدید اشتراک کنند که این محبوبیت فلم انکس را در بین مردم آشکار میسازد. شاگردان مکاتب شهر هرات حالا درک کرده اند و برای آنها ثابت گردیده که کار فلم انکس دقیق، مفید و عالی است و کاملا دانسته اند که فلم انکس روی ظرفیت ها و استعداد های نهفته ای شان کار میکند و میخواهد برای آنها خدمات شایسته ای را انجام دهد و این کار فلم انکس را مورد تقدیر شان قرار میدهند و اظهار سپاس و خوشی میکنند.


اشتراک شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی در دوره جدید فلم انکس همه را به شگفت انداخت! به محضیکه برای آنها اطلاع داده شد که دوره جدید فلم انکس آغاز میگردد، شاگردان به مثل موجی از دریا به طرف اداره مکتب رجوع کردند و خواستار اشتراک درین صنف شدند و در یک روز به تعداد 100 نفر از شاگردان از صنوف مختلف 10 ، 11 و 12 خود را در دوره جدید ثبت نام کردند که جای خوشی برای تمام کارمندان زحمتکش کمپنی معتبر فلم انکس و شرکت افغان سیتادل میباشد که تا انداره کامل در کار خود موفق بوده و در بین مردم شهر هرات محبوبیت دارند.برعلاوه شاگردان مکتب، اساتید و مدیره مکتب مذکور نیز کار فلم انکس را مورد ستایش و تحسین قرار دادند و شاگردان را نیز تشویق کردند تا سهم فعالی داشته باشند. دلچسپی و علاقه مندی آنها تا اندازه ای بود که چند تن از اساتید درین صنف ها اشتراک کردند و آنقدر آنها ازین کار خوش به نظر میرسیدند که از چهره های شان هویدا میشد و میگفتند که: "اگر چند کمپنی دیگر هم مثل فلم انکس صادقانه و مخلصانه به مردم ما کمک میکردند، سویه شاگردان ما به مراتب از حالا بهتر میبود".جذب شاگردان در مکتب امیر علی شیر نوایی طوری صورت گرفت که بر سر تمام صنوف دهم، یازدهم و دوازده هم مکتب در مورد هدف از ایجاد چنین دوره ها، برنامه ها و پروگرام درسی که شاگردان تعقیب خواهند کردند، فواید و سهولت های فلم انکس و غیره موضوعات معلومات کافی ارایه گردید که باعث علاقه مندی شاگردان و استادان محترم قرار گرفت و ثبت نام کردند و تمام شاگردان به دو صنف جداگانه و به تایم های مختلف تقسیم شدند و همه روزه به صنف های خود حضور دارند و میخواهند این دوره را به پایان برسانند و درس آنها نیز شروع شده است. درین دوره شاگردان با استعدادی اشتراک کردند که باعث امیدواری های هر چی بیشتر شده اند که انشأالله شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی از جمله اعضای فعال فلم انکس باشند و از فلم انکس بصورت درست استفاده کنند.فروهر اسفزاری


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160