عکسهای سمبولیک مخفی

Posted on atپوستر یکی از فیلمهای تازه که هنوز نشر نشده است، یکی از آخرین فیلمی که "بریتنی مورفی" در آن ظاهر شده است، در خلاصه داستان این فیلم یادآوری شده است که بریتی به طرز عجیبی زندگی اش را از دست میدهد، درست زمانیکه او در سن 32 سالگی بسر میبرد. درین پوستر شما یکی از چشمان اورا مشاهده مینمایید که واضحا تصویر سازی شده است در حالی که چشم دیگرش زیر چادر سفید موقعیت دارد، این نمادها بصورت واضح سمبول چشم نظاره گر را به رخ بینندها کشیده استبه نظر شما ها چی دلیلی دارد که اکثر هنرپیشه های صنعت سرگرمی هالیوود نمادهای تک چشم را تبلیغ  مینمایند،  معلوم است که تبلیغی شیطانی بیش نیست، پشت پرده ای تاریک صنعت سرگرمی دست های سری مرموزی در کار است که همه چیز را تحت کنترل دارند. این عکس مربوط به "رزاریو داوسن" هنرپیشه هالیوود است که خواسته نماد شیطانی تک چشم را نمایش دهد، این حرکات بازیگران هیچکدام  تصادفی نیستند. توجه شوددرین عکس دختر قفسی در دست دارد که یکی از نمادهای کنترل فکر هست، بخاطریکه همه موارد را جالب تر جلوه دهند یکی از پرنده ها جلوی چشمان دختر را بسته و نماد تک چشم واضح شده استدرین عکس این مودل در داخل ابر قرار دارد" سمبول از خود بیخود شدن" و جای زخم در دستان راست و یکی از پاهای او معلوم میشود که نمادی از تحت شکنجه بودن و شستشوی مغزی را تصویرسازی نموده استدرین عکس دو شخصیت نمایش داده شده که یکی در داخل کراچی قرار گرفته است که اصلا به هوش نیست، فرد بیهوش در کراچی شخصیت از هم پاشیده فرد ایستاده میباشد. و فردی که ایستاده است با گوشهای خرگوش مانند نمادی کنترل فکر را تصویر کرده استدرین عکس شما نماد تاریکی را متوجه میشوید، لباسهای تاریک سیاه ملکه تاریکی، پنهان بودن چشمان راست شخصیت همه و همه نماد مجامع مخفی با آیین شیطان پرستی میباشدAbout the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160