؟...بهترین تکنالوژی دنیاچیست

Posted on at


؟...بهترین تکنالوژی دنیاچیست


آیا میدانید که بهترین تکنالوژی دنیا چیست ؟


گفته میتوانیم که بهترین تکنالوژی دنیا کامپیوتر است که از طریق آن میتوانیم به تمام امورات زنده گی خود رسیدگی نماییم .امروزه زیادتر اشخاص دنیا کارهای روزمره خود را توسط کامپیوتر انجام میدهند  


کامپیوتر را میتوان به عنوان بهترین وپشرفته ترین تکنالوژی دنیا شناخت چرا که این دستگاه توانسته جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل نموده و تمام اطلاعات را در خود جمع آوری کرده و به دسترس مردم قرار دهد.از دفاتر گرفته تا مکاتب وپوهنتون ها و غیره......وحتی تمام دنیا توسط این وسیله پیشرفته مشکلات خود را حل نموده و به امورات خود رسیدگی


کرده میتوانند و تمام اطلاعات خود را از کامپوتراخذ مینمایند .امروزه نیازمندی مردم به کامپیوتر زیادتر شده و مردم در هر کجا که باشند میتوانندهر معلوماتی که خواسته باشند توسط انترنت از کامپیوتر بدست آورند و


مشکلات خود را حل نمایند .در دنیا بیشتر از% 90 مردم به کامپیوتر دسترسی دارند و میتوانند به راحتی


به امورات خود رسیده و اطلاعات خود را زیادتر نمایند و این عملکرد مردم روز به روز افزایش میابد و کامپیوتر توانسته سهولت خوبیرا برای مردم ایجاد کند.کامپیتر یک وسیله است که توانسته معلومات تمام جهان را در خود جمع آوری نماید تا که اشخاص بتوانند معلومات خود را زیادتر نموده وبا جهان زیادتر اشنا شوند این دستگاه اولین تکنالوژی است که توانسته سطح علمی مردم را بالا ببرد
About the author

160