استقبال مردم افغانستنان از انتخابات وبزرگترین دست آورد نیروهای امنیتی افغان!

Posted on at


 


مردم افغانستان در شانزدهم حمل (1393)دست بدست هم دادندوبرای بوجود آوردن صلح،آرامی،صفا،ترقی وپشرفت در افغانستان و ایجاد افغانستان جدید به پای صندق های رای به بسیار شوق وشورحاضر شدند.و این روز تاریخی را به یک جشن ملی و باشکوه تبدیل نمودند.


وبدون کدام تخطی وتقلب توانستند این وطیفه خودرا به نحو احسنش انجام دهند.چنانچه همه مردم در روز انتخابات چنان خوش و شادمان بودند که میشد خوشحالی عید را در چهره های شان دید.که حاضر شدن همه مردم افغان به پای صندق ها رای دهی وآن هم به چنین حالتی یک جواب دندان شکن به دشمنانی که میخواستند با انداختن دحشت ودقدقه در بین مردم و ایجاد وحشت در دل های هموطنان ما و با اخطار دادن به نیرو های امنیتی میخواستند امنیت سرزمین مارا مختل سازند.


و مردم افغان را از رفتن به پای صندق های رای و انتخاب ریس جمهورواز حق مسلمی که از طرف شریعت و قانون برای آنها داده شده، مانع شوند.و از این وضعیت به نفع خود استفاده نمایند.چنانچه مخالفین دولت از دوم حمل بصورت جدی تلاش های خود را برای بهم زدن امنیت درسر زمین جنگ دیده آغاز نمودند .که خوشبختانه در این تلاش ها نه تنها ناکام مانده بلکه اشخاص معروف خود را از دست داده اند.که این کار های یک پاسخ منفی و دردآور برای دشمنان افغانستان بود.. افتخار بسیاز بزرگ برای همه افغانان است.که بیشتر این افتخارات و دست آورد های بزرگ ازآن نیرو های افغان از پولیس ،امنیت ملی و ارودی ملی میباشد.که همه نیروهای افغان شب وروز جوانمردانه زحمت کشیدند و تمام وقت خود راصرف خدمت به جامعه و ملت نمودند.و حتی جان های شیرین خود را به خطر انداختند و به مناطق دور دست افغانستان  که نا امن بود ، رفتند و توانستند که امنیت آنها را بدون کدام ترس و وحشت به خوبی فراهم سازند.و بدون کمک نیرو های خارجی از عهده این وظیفه سنگین و دشوار به خوبی برآیند.


 خوشبختانه اشتراک مردم شجاع افغان در روز انتخابات نشانه از قوت،شجاعت،وحدت و یک پارچه گی آنها بود.
About the author

160