مصاحبه با سمیه محمدی٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


فیلم انکس: آیا عضویت کدام شبکه اجتماعی را دارید ؟وچرا استفاده میکنید؟

سمیه: "بله" داریم عضویت گوگل+ میباشیم و بخاطری استفاده میکنیم چون سطح دانش مابلند رود واز موضوعات تازه روز باخبر گردیم.

فیلم انکس: چه کسنی را در فیلم انکس ملاقات کردید,وچه آموختید؟

سمیه: الهه محبوب,رویا محبوب,آقای فرهاد حکیمی وخانم فرشته فروغ که قبلا با ایشان آشنائی نداشتم ولی حالابر علاوه اینکه آشنا شدیم سعی میکنیم که از کار کرد هایشان مطلع گردیم وآنها راالگوی خود قراردهیم.

فیلم انکس: چگونه نوشتن در فیلم انکس را تجربه کردید؟

سمیه: زمانیکه به فیلم انکس راجستر گردیدم برای گذاشتن وبلاک از کتابهای متنوع استفاده کردم که هم باعث بلند بردن سطح دانش خودم گردیده وهم کسیکه مقاله من را میخواند برایش خسته کن تمام نشه.

فیلم انکس: ازکدام صنف بیشتر لذت بردید؟

سمیه: از کورس یابخش فیلم انکس چونکه باچهرها وشخصیت های مختلفی آشناشدیم.

فیلم انکس: کدام صنف برایتان سخت تمام شده؟

سمیه: میشه گفت هیچ بخش سخت نبود چون با استا محترم خود بشته کار داشتیم به همین دلیل .

فیلم انکس: چه مقالات وکتابهای را در طول سال خئانده اید که برایتان مفهومه خاصی داشته ؟

سمیه: درجربان سال کتابهای متنوع ومفیدی را خواندیم وچیزهای مزید را آموختیم که از جمله میتوان گفت:حجاب زن مسلمان ,چگونه غافلان را آگاه بسازیم, اعتماد به نفس را میتوان نام برد.

فیلم انکس: آیاکدام سرگرمی خاصی دارید؟

سمیه: دراوقات بیکاری مطالعه میکنم وبعد ریسمان بازی میکنم.

فیلم انکس: خودرا در5سال در کجا میبینید؟

سمیه: در 5 سال قبل من در صنف 8 مکتب بودم ولی حالا مکتب را تمام کردم که بزرگترین تحول میشه گفت در زنده گی ام میباشد.

فیلم انکس: چگونه اقات فراغت تانرا سپری میکنید؟

با ریسمان بازی البته بعداز مطالعه.

فیلم انکس: چه کسی الگوی شماست؟

سمیه: من الگوی خود استاد کیمیام سعیده جان را قرار میدهم وسعی میکنم راه وروش استادم را تعقیب کنم چون یک استاده لایق و ورزیده هستند.

فیلم انکس: اگر زمینه برایتان مساعد گردد که سفر نماید دوست دارید در کدام کشور سفر کنید؟

سمیه: اگریک روزی زمینه برایم مساعد گردد دوست دارم به مصر سفر نمایم چون خیلی دوست دارم ومیخواهم آبدات تاریخی اش را از نزدیک ببینم.

فیلم انکس: آیا تاحال مقاله یا وبلاکی نوشته اید عنوان آن چیست؟

سمیه: بله نوشته ام تحت عناوین مختلفی که میشه گفت "تکبر , حجاب , اطفال ,داستان واقعی میباشد.

فیلم انکس: اگرخواسته باشید خود را در سه جمله تعریف کنید چه مینویسید؟

سمیه:

1.من یک افغان شجاع وبا اعتماد بنفس بالای هستم

2 همیشه مثبت می اندیشم

3 دوستدار حقیقت ام

فیلم انکس: آیاتاحال گیم بازی کردید ونام آن چی بوده ؟

سمیه: بله؛گیم بازی کردم گیم سیگا و جی تی ای میباشد.

تشکر٬

خوانندگان گرامی،

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160