زندگی چیست؟

Posted on at


زندگی را میتوان گفت مجموعه ای از درد ورنج وغم وشادمانی وخوشی می باشد.زندگی واقعا زیباست.با این همه مشکلاتی که در زندگی به آن برمی خوریم باز هم زیباست.در زندگی خوشی است،غم است،درداست،صبر است،خنده است،خلاصه همه چیز است .پس باید درست زندگی کرد.چرا؟ شاید زندگی سخت هم باشد اما ساده هم است.این به خود انسان ارتباط دارد که اگر سخت بگیرد خوب سخت برایش تمام میشود واگربرعکس آن عمل کنند خیلی عالی میشود زندگی

من زندگی را زیاد دوست دارم وبیزار از دنیا!! شاید کسانیکه این مقاله ی من را میخوانم بگویند زندگی ودنیا از هم چه فرقی دارد؟بلی پیش من زیاد فرق دارد.دنیا حرکت بر بستر خواب وخشم،شهوت،ظلم وستم وخواهشات نفسانی انسان است.اما! زندگی نگرستن یک شب زیبا مهتابیست که هر چه قدر به آن شب مهتابی نگاه می کنم باز هم از دیدن آن شب مهتابی سیر نخواهم شد.هرلحظه زندگی را باید به گونه ی زندگی کنیم که گوی لحظه ی آخر است.با فکر کردن به این جمله زندکی واقعا زیبا میشود

 

انسان باید از زندگی چیز های زیادی را بی آموزد.انسان می تواند در پیچ وخم زندگی رنج ببرد،بخنندد،شادی کند،برخیزد، ودر آخر میتواند حقیقت یا ذات خدا را در یابد!اگر بتوانیم کسی را برای راست هدایت کنیم، زندگی بیهوده نخواهد بود. اگر بتوانیم یک زندگی را از درد ورنج فرونشانیم،اگر بتوانیم فرد مفیدی در جامعه خود باشیم زندگی بیهوده نخواهد بود

پس چرا؟ نتوانیم درست زندگی نمایم.اگر یک روز به تمام خوبی ها دنیا زندگی نمایم بهتر از هزاران روز است که زندگی خواهیم کرد.زندگی یعنی اندیشه ی نو.هر قدر طرز تفکرواندیشه ما بهتر وخوبتر باشد زندگی به همان اندازه شرین تر خواهد شد.هر انسان باید شاهد هر اتفاقی در زندگی خود باشد.اما نباید روحیه خود را از دست داد.باید زندگی کرد

آن هم به تمام معنا زندگی کرد.امکان دارد چیزی که سال های پیش انتظارش کشیدید از دست بدهید .اما هرگز زندگی خود را فراموش نکنید.زندگیست که شما را میتوان انرژی دهد که این از دست دادن کسی یا چیزی را بهانه نکنیدوباید به زندگی خود ادامه دهید.زندگی پر از شادی است احساسش کن،دریابش وتقسیم اش کن.با شادی کسی شاد باش با غم کسی غمگین ودرد کسی را احساس کن آن وقت است که زندگی زیبای خواهید داشت

ودر اخر میتوان گفت در زندگی باید تلاش کرد تا به موفقیت های بهتررسید.تلاش در زندگی باعث بهتر زیستن میشود.با تلاش کردن به زندگی میتوان به مقصودی که در زندگی داریم زسی.پس نباید اتفاقات گذشته را پیش رو گذاشت بل از آنها تجربه گرفت ودر زندگی خود را بهتر ساخت

 

 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160