فصل بهار

Posted on at


نخست از همه شکر گذاری از آن ذات زیبا که خودش زیبا تمام مخلوقاتش را زیبا آفرید .


موضوع این مقاله راجع به بهترین فصل سال است فصل یکه تمام زمین و آسمان رنگ رخ خود را به دگرگون میکند که زمین همچون تکه سبز با گلان رنگ ها رنگ و آسمان همچون سّابران از آن با آفتاب درخشیدن نور از آن محافظت میکند .تعریف بهار از نظر شخصی خودم:کلمه ب بهار از باریدن باران از لکه های سیاه گرفته شده به معنی سبز شدن خود زمین است.با آمدن بهار هوای سبز و یخبندان زمستان مارا وداع میگوید چون که وقت آمدن هوای گوارای بهار است .در فصل بهار زمین که در زمستان توسط باران و آن مرواریدان سفید مرطوب و یا یخبندان شده بود باز دوباره برای سبزشدن آماده میشودو آن گلان و درختان سر خمیده به زمین دوباره سرحال و تازه میشوند در حالیکه از آن سبز شدن زمین خشک هیچ خبر نبود


.


وبدانید که...مقدس است خداوند (ج)لایزال بزرگ و با حکمت است . بهار فصل اول سال است که مطابق است به روز نورز جشن اول سال که در این فصل با آمدن فصل نو طعبیت لباس نو به تن می کند.بهار آغاز است برای همه که بعد از سه ماه خوابی زمستانی درخشان همه برگ ها شگوفه می کند و همه مردم شروع به کار می کند .و از نظر مردم تفریحی رسم دارند که به میله بروند.غذایی مخصوص آن مثل...سمنی و هفت سین آماده می کند .هر کس در بهار نو هدف های نو دارد.هر روز تان نوروز،نوروز تان پیروز


.About the author

160