د ښځو رول په ټاکنو کی

Posted on at

This post is also available in:

ښځه لکه نرغوندی حق لری چی په ټآکنو کی ګډون ونیسی٬ او هم حق یی دی چی د خپلی راتلونکی لپاره تصمیم ونیسی او خپله او د کورنۍ راتلونکه یی روښانه کړی. هو٬ ښځه او نر مساویانه حق لری او کولی شی د خپلی راتلونکی٬ هیواد٬ د خلکو او خپلی ګورنۍ لپاره په ټآکنو کی ګډون ونیسی. او هم د ټولنی نیم برخه ښځی دی. او ښځه کولی شی چی د هیواد په ټاکنو کی ګډون ونیسی. زما په نظر باندی باید د هیواد هر غړی د هیواد په ټآکنو کی ګډون ونیسی او د خپلی خوښی نوماند ته رایه ورکړی.باید ښځی د خپل حق نه دفاع وکړی ترڅو چی عدالت په هیواد کی برقراره شی. د ۲۰۱۴کال پیل پوری خشونت د ښځو په وړاندی ډیر شوی وو او هم تر اوسه ښځی دا چی رایه ورکړی او یا که نه٬ په شک کی دی او دا ډول د خپل ځان سره فکر کوی که دوی رایه ورکړی کوم څوک زموږ د رایه ورکولو نه راضی نه دی او دښمنی به زموږ تر منځ پیل شی. مګر که ښځی رایه ورنکړی ټولنه د ستونزی سره مخامخ کیږی ځکه چی څرنکه چی پورته مو وویل چی ښځی د ټولنی نیمه برخه ده٬ په همدی ډول باندی که د ټولنی نیمه برخه رایه ورنکړی٫ څه کار به وشی؟؟؟


رایه یو امانت دی او باید موږ هغه په ښه ډول باندی وکاروو. تاسو پخپله کولی شی د هیواد زعیم وټاکی. او ستاسو یوه رایه د افغانستان ټولو خلکو راتلونکه ده٬ په ټاکنو کی ګډون وکړی ترڅو چی د هیواد خلکو ژوند مو بدل شی.نه دا چی ښځی کولی شی رایه ورکړی٬ مګر دا چی کولی شی رایه هم ونیسی٬ فقط د نوماند کیدلو سره. یعنی په هر ډول کولی شی چی رایه ورکوونکی او رایه نیوونکی د هیواد راتلونکی لپاره ګډون ولری.


په اوسنی ټولنه کی یوه ښځه کولی شی خپل سوچونو په ګډون کښښدی. د اکثریت آزادیو نه چی هغو ته ټآکل شوی دی کولی شی په معقوله توکه باندی د هغو نه کار واخلی. کولی شی عدالت او انصاف په چټکه توکه باندی په ټولنه کی پایداره کړی. او یو د ځآنکړ او مهمو برخو نه د هیواد په پرمختک کی عدالت دی. په هغه ټولنه کی چی عدالت ځای پر ځای اوسی د هغه ټولنی خلک کولی د یو بل څنک سره پرمختک وکړی٬ او په ډیر لږ وخت کی په خپل هیواد کی مثبته بدلونونه ووینی.زما د انکس فلم مختنۍ او اوسنۍ مقالو لیدلو لپآره کولی شی په لاندی لینک باندی ټک ووهی:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex


عنایت الله مایارAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160