آرزوی یک دختر افغان

Posted on at


آرزوی یک دختر افغان در قدم نخست آزادی است,آزادی طرز فکری و تصمیم گیری فردی میخواهد نه وابسته به تصمیم گیری و طرز فکر فامیلش.آرزوی یک دختر افغان بیرون شدن از زندانی است که دیوارهای آنرا رسم و رواج ها و محکوم بودن به جرمی که هرگز انجام نداده است,تشکیل میدهد.یک دختر افغان میخواهد همانند دیگر جوانان در دنیا آزاد باشد.

زنده گی کند درگیر به گذشته و پریشان به خاطر آینده نباشد.آرزوی یک دختر افغان این است که در کشورش به جای قانون مرد سالاری قانون برابری مرد و زن پیاده شود و در جامعه ای زنده گی کند که حکم روایان ان جامعه مرد ها نباشند.به آرزوی روزی اند که جامعه را مانند پرنده ای تصور کنند که یک بال آن را زن و یک بال آنرا مرد تشکیل داده باشد.متاسفانه در افغانستان زنده گی برای یک دختر افغان بسیار مشکل و تنگ است بخاطری فرمانروایان ابن سرزمین زن را ارزش نمیدهند.

دختر افغان هم میخواهد پیشرفت کند میخواهد همانند دیگر جوامع برای مقام و منزلت او ارزش قائل باشند.او را در چادری کهع سر تا پایش بسته است محبوس نکنند.من خودم شاگرد مکتبی هستم در گوشه ای از شهر که شاید نام مکتبم را بسیاری از شهروندان همین مکتب نشنیده باشند.مکتبی که مملو است از شاگردان فقیر و ثروتمند با آرزو و آرمان های متفاوت.یک دختر در گوشه از مکتب با فقر و تنگدستی بسیار مسافت زیادی را طی میکند تا شاید با درسش بتواند مشکلات خانواده اش را با درس و تعلیم خود رفع کند.

اگر از آرزو های دختر افغان صدها جلد کتاب هم بنویسم باز هم کم است.و نمیتوان ارزو های زیبای دختر افغان را در 10 یا یازده خط خلاصه نمود.

به امید روزی موفقیت زنان افغان

برای خواندن مطالب فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool

عاطفه نجیب زاده

 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160