من عاشق فامیلم هستم .

Posted on at


من عاشق فامیلم هستم .


من دختری هستم خیلی ..


نازدانه البته شاید این سوالی باشد که شاید من تنها دختری یا تنها اولادی هستم که فامیلم دارند اما نه من دختری ام که خواهران وبرادرانی هم دارم که تمام عمر منند من فامیلم را زیاد دوست دارم البته نه بخاطر اینکه همه ارزو های کوچک و کلان مه براورده کرده اند بل دلیل اصلیش اینکه  فامیلم به من توجه دارند که واقعا برش نیاز دارم من خود خو خوشبخت ترین دختر در بین تمام دختران احساس میکنم فامیلم به عنوان یک پدر مادر به همه نیاز هاییکه در زندگی ام داشتند توجه نشان دادند و این بزرگترین خواسته هر اولاد از فامیل شان است .


 


 


این  محبت والدینم فقط بمن نیست بل مثل من به تمام خواهران وبرادران من هم همین توجه دارند فعلا تمام زندگی و دلخوشی ما به زندگی ما والدین ما است انها به تمام خواسته های ما حتی خواسته هاییکه شاید از توان شان بالا بوده باشد برای یک لبخند کوچکی که در لبان ما ببیند نهایت تلاش کردند با هر اشکی که از چشمان ما می ریزند انگار بزرگترین شکست به زندگی شان خوردند غمگین میشدند و میشند زندگی من با وجود فامیلم زیباست گه گاهی به این فکر که شاید روزی از فامیلم دور بشم بزرگترین غم عمرم میشه راهی ندارم برای داشتن فامیلم برای همیشه ندارم هیچ راهی تمام در ها بروی من بسته است کاش شده بود رمز خوشبختی هم را تغییر بدم .


 


 


 


برای من خداوند بهشت را داده که شاید به این زودی ها از دستش بدم خدا چرا بدون فامیلم چی کنم ایا میتونم به این زندگی ام ادامه بدم دیگر کسی خواهد بود از هر اشکم همچو الماس مواظبت کند ؟؟؟


زندگی من با وجود انها زیباست حالا این زیبایی را دیگر از کجا کنم من دختری ام که فامیلم (والدین  ) مثل تک فرزند شان بزرگم کرده اند نگذاشتن روزی به خسرت جیزی که دختر همسایه دارد و من نه اشکم بریزد و یا غمگین باشم  انه به من خیلی چیز ها را امو ختاندند از همه مهم تر مبارزه با تمام مشکلات زندگی محبت به دیگران حتی تا جاییکه کسی دوستم نداشته باشد چون فقط یک سخن را همیشه بمن تکرار میکنن ( از محبت خار ها گل میشوند ) و منم این را میخواهم به زندگی ام تجربه زیبا بسازم ..


 


 


من زیادی به فامیلم دل بستم کندنش بمن سخت از کندن یکی از عضو بدنم است تمام خاطرات خوشم با انهاست این خاطرات همیشه به من تسلای برای زندگی کردن است حاضرم برای فامیلم قیمت هر چیز را بدم حتی من تا حالا بیشتر خواسته های رویایی که به من میسر بود همه را بخاطر شان زیر پا کردم چون با انجام و پراورده شدند او رویاهاییم چیزی جز اشک در قلب شان شگوفه نمی کردن انها در ظاهر به خاطر براورده شدن ارزوهایم زیاد تلاش کرند و زیاد خوش به نظر میرسیدند اما با در نظر داشت بعضی دیگر راه های زندگی برای من زیاد مناسب نمیداستنتد و من خواسته فامیلم را با ارزش تر از براورده شدن رویاهام میدانم چون انها همیشه بهترین ها را برای من پسندیدند ..


 


 


من از زمان کودکی تا حالا مه 18 سال من میشه فقط بهترین ها را بمن داده اند و بمن بهترین ها را یاد داده اند


از زندگی کردن با فامیلم همیشه بع این فکر بودم که شاید همه مثل مه یا اصلا کلا زندگی شرین و ساده است اما انگار نه این فامیل من بودند که برای من اینقدر شرین و ساده به نمایش گذاشتند بدون شما چی کنم ؟


والدینم برای ما از خود شان گذشتنتد و من حاضرم به این قسم بخورم که هیچ والدینی به مانند والدین من به اولاد شان توجه نشان نداده اند شاید مادران تا این حد بوده اند اما مطمینم پدران عزیز کمی شاید کمرسی کرده باشند اما در کل والدین بدون این همه مسائل همه شیرینن و زندگی ساز زندگی ماهستند تهداب زندگی هر اولاد را والدین میگذارد و بهترین تهداب را والدینی می گذارند که بخاطر اولا شان از هر نوع جنگ و جدایی سخت گریذان باشند .


 


 


 


بهترین والدین والدینی هستنتد که اولاد شانرا قربانی جنگ . ارزوهای شان نکنند که باید یاد اور شد که متاسفانه والدینی عم هستند که بخاطر خواسته های شان اولاد شانرا زیر پا و چیزی برای شان جز بدی نیا موختنتد و این را فقط از طریق جدایی شان به ساده گی میاموزانند خداوند برای هر بنده اش بهترین هدیه داده و ان فقط والدین شان هستتند که باید گفت اولا های هم هستنتد که والدین شان براب شان چیزی بالا تر از جان و عمر شان داده اند فقط برای یک لبخند کوچک شان اما در عاقبت چیزی جز اشک اون اولاد نداده است امید وارم شما هم در اینده بزرگ ترین خدمت را برای والدین تان کنید و بهترین والدین برای اولاد تان باشید


               من هم میخواهم به اولادم والدینی باشم که شیرن ترین لحظات اش از والدین باشد گرچه از اولاد خوشم نمیاد ..


                                                  وقتی اقدام به داشتن فرزند میکنید و از خداوند انها را امانت میگیرید


                     پس امانت الهی تان را خوب مواظبت کنید و این امانت را به بی پروایی ترک نکنید به این امانت خیانت کردن ..


                      اولاد را از خداوند امانت میگیرید    پس میخواهید به کی بدید به کی ؟؟About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160