نشست خبری هفتگی کاخ سفید

Posted on at


سخنگوی کاخ سفید در یک همایش با رسانه های و سازمان های خبری صحبت میکند. او در مورد اقدام های رئیس جمهور آمریکا برای بانوان و نقش کنگره آمریکا به صحبت می پردازد. او تاکید میکند که اگر بانوان موفق باشند, آمریکا موفق خواهد بود. این همایش با صحبت در مورد درآمد بانوان و مقایسه آن با آقایان ادامه می یابد و به موضوع اکراین و خاور میانه می رسد. کاخ سفید نگرانی اش را از اقدام های روسیه در مرزهای اکراین بیان می کند و از شرایط نا مساعد سیاسی در اکریان نگران استایالات متحده آمریکا این را واضع می سازد که تجاوز روسیه به اکراین هزینه بر خواهد بود برای روسیه. سخنگوی کاخ سفید مورد پرسش در مورد بحران انسانی جنوب سودان قرار گرفت و پاسخ داد که این یک نگرانی مهم برای ما است و مورد توجه ویژه ما قرار دارد. این منطقه به گفته و برآورد سازمان ملل متحد به ملیون ها دالر کمک نیاز دارد. سپس سخنگوی کاخ سفید این را یاد آوری میکند که نماینده ایران گزینه مناسبی نیست که روادید آمریکا را بگیرد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160