مسوولیت و وظیفه جوانان در جامعه – بخش دوم

Posted on at


زمانیکه یک جوان به این متوجه شود که من در جامعه کی هستم و مسوولیت من چی است و همینقدر هم کفایت میکند که در برابر مسوولیت خود متوجه باشد که چی باید کرد.


در قدم اول برای هر جوان لازم است که خود را آماده کند، یعنی تحصیل کند و علم کسب کند. زمانیکه ما این چنین اشخاصی در جامعه داشته باشیم که صاحت دانش جوبی باشد، زندگی آینده ما بسیار آسان خواهد بود. اگر جوانان ما خود را با معدن علم درست ننمایند هیچ وقت نمیتوانند که در اصلاح جامعه کدام کار خاصی حتی یک کار ساده را انجام دهند و برای اصلاح جامعه در تکاپو باشند.امروز که اینقدر تخنیک و فن آوری در جهان به میان آمده است، تمام شان جوانان بودند که اول علم را آموختند و بعد از دست آورده های شان را برای جامعه به شکل عملی ثابت کردند. اگر علم و دانش نباشد انسان هیچ وقت نمیتواند به خوشبختی دست پیدا کند.


و هم چنان اینکه جوانان بعد از دانش و تحصیل به کدام نکات باید توجه داشته و چی مسوولیت های را باید انجام دهند دهند و آیا مسوولیت شان دیگر هم زیاد خواهد شد یا نه؟ بحث جداگانه است که بخش های زیادی دارد که حالا نمیشود در این چند سطر آن را برای شما خوانندگان گرامی فلم انکس بیان کنم.تشکر از اینکه وقت خود را گذاشتید و این نوشته کم محتوایم را مطالعه نمودید. به امید اینکه روزی باشد که جامعه ما هم افراد تعصیل کرده داشته باشد و جوانان گرامی هم مسوولیت که باید در جامعه انجام دهند از همین دقیقه تصمیم خود را بگیرند و برای انجام دادن مسوولیت خویش که در برابر جامعه دارند نکات که در بالا ذکر کردم عملی کرده و مسوولیت خویش را به وجه خوبش انجام دهند.به امیدی پیروزی تمام جوانان عزیز


همچنان برای دنبال کردن مطالب صفحه فلم انکس ام میتوانید پیوند زیرا را دنبال نموده و از مطالب آن محروم نمانید:


http://www.filmannex.com/user/Enayatullah/280437


عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160