خشونت علیه زنان

Posted on at


 

موجودیت تبعیض و خشونت علیه زنان در سرتاسر دنیا به خصوص کشور خودمان افغانستان پیامدها و حوادث ناگواری را به بار میآورد که روزانه از طریق بسیاری از رسانه  باخبر میشویم که زنان زیادی در برخی از کشورها یا در کشور خودمان به خاطر نجات یافتن از خشونت ها و از همه مهمتر  جنجال های فامیلی و هزاران هزار مشکل دیگر دست به خودکشی زده که متاسفانه یا برخی از آنها در صورت انجام این اعمال جان شیرین خویش را از دست داده یا گاهی موجب میشود که مشکلاتی به سلامتی شان وارد شده که مردن خیلی بهتر از زنده ماندن است

.

انجام کارهای خطرزا همچون خودسوزی,قتل,تریاک خوردن,فرار از منزل و اعتیاد به مواد مخدر از مهمترین مواردی است که از آن ها به عنوان پیامدهای مهم خشونت علیه زنان میباشد.هنوز برخی از مردان جامعه به خود این اجازه را میدهند که زنان رنج کشیده را به خاطر جرمی که هیچ گاه مرتکب نشده اند لت و کوب نمایند.هنوز هم در جامعه یمان دختر جوان قربانی هوس های شیطانی مردانی میگردند که با بی رحمی و سنگ دلی برای بدست آوردن هوس های حیوانی خویش آنان را مورد تجاوزشان قرار میدهند .هنوز هم نظاره گر دختران کوچکی هستیم که روزانه در سطح شهر برای بدست آوردن اندک پولی دست فروشی می کنند تا شب مقدار اندک پولی را به خانه ببرند تا پدرشان مصرف مواد مخدر نماید تا خود را از خماری نجات دهد

.

دختری که بزرگترین آرزویش چیزی جز رفتن به مکتب و گام نهادن در این خانه ی تعلیمی نیست .او شب ها را با بی قراری بسیار به امید فردای درخشان تر سر به بالین مینهد تا شاید فردایش بی معصیت تر وآسان تر از امرزی که برایش گذشت باشد.شاید فردا جوری دیگیر باشد و او به آرزو های کوچک و بچه گانه اش برسد .اما هزاران افسوس که این آرزو هایش توهمی بیش نیست .او میداند که فکر کردن به این چیزها فقط دلش را آرام ساخته و تسلی دلش میباشد

.

دختری که در بدل یک لک یا دو لک پول یا به گفته ی خودمان پیش کش فروخته شده وشوهرش فکر میکند که با دادن این پول به فامیل دختر او را خریده و هر جزایی بر او رواست که بالایش انجام دهد.حال دیگر زن شده او را در چهار دیواری خانه ی گلی تاریک محبوس میکنند تا اینکه فقط تحت فرمان آن ها باشد.

شاید هیچ دختری در دنیا به اندازه ی دختر با غیرت و صبور افغان رنج نکشد ولی  افسوس که عدالتی نیست تا از حقش دفاع گردد .به عقیده شهروندان سرزمینم دختر دختر است ,ضعیفه است,ناتوان است,باید در چادری سرتا پا پوشیده محبوس باشد تا مبادا چشم های نا پاک مردم شهر آوازه ی بدنامی و خرابی اورا در کوچه های شهر کوچکش طنین نواز کنند.ایا  این دختر گناهی دارد آخر تا کی باید شاهد شنیدن  خبرهایی باشیم که بالای زنان خشونت صورت گرفته

.

چرا نباید شاهد شنیدن موفقیت ها و کامیابی های زنان باشیم,سرخط هر خبر را زنان تشکیل میدهند که فلان زن خود کشی کرد یا فلان دختر از خانه فرار نمود.به امید روزی که هیچ ستاره ای گوش و لب و بینی اش را در اثر ظلم از دست ندهد و هیچ دختری با خشونت و بدبختی به خانه ی شوهر فرستاده نشود

.

  .  About the author

160