لباس های عروسی ومراسم ازدواج

Posted on at


مراسم عروسیدرمیان مردم ما با یک شادی خاصی برگذار میگردد. درهر محفل عروسی لباس جدید برای عروس وداماد تهیه میگردد که گوشه های از آن مراسم را بیان میکند.


لباس نکاح عروس وداماد:درمراسم عقد نکاح برای عروس لباس ویژه یی ساخته میشود.تا در شب نکاح آن را بپوشد. این لباس به رنگ سبز است و سر تا پای او را میپوشاند کشف عروس در شب نکاح به رنگ سبز یا سفید انتخاب میگردد. درمراسم نکاح ضمن بر گذاری محفلی برای داماد لباس تهیه میگردد


.


در روستاها لباس محلی به رنگ سفید آماده میشود. یخن لباس داماد به گونه یی زیبا خامک دوزی میگردد.


بر علاوه یک جوره کفش، یک سه تکه یا واسکت،پیراهن، دنبان معمولا در زیاد تری از محفل های نکاح لباس های افغانی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.


همه لباس ها را در خنچه یی نهاده به مجلس میاورند و آن گاه امام محترم محل بعد از عقد نکاح در حضور مردم لباس را به جان داماد میپوشاند.


لباس عروسی داماد و عروس


:


لباس های عروس وداماد معمولا در مراسم عروسی سفید میباشد در گذشته میگفتند چون با پوشیدن لباس سفید باعت خوشبختی و سفید بخت بودن ایشان میگردد. در هنگام بیرون کردن عروس از خانه پدرش یک شال سبز به دور سرش میاندازند واین را به به فال خوشبختی گرفته اند تا زنده گی اش همیشه سبز و خرم باشد.


لباس های جشن ها،اعیاد ومراسم خاص:مردم ما در موارد خاصی چون جشن ها، عیدها، و سایر مراسم لباس های را اختصاص می دهند و میپوشند: در مراسم جشن استقلال   عموم مردم شرکت میکنند و لباس های جدیدی را به منظور اظهار شادی به تن مینمایند. در این مراسم کارمندان دولت با دریشی حضور دارند.


 


درمراسم رسم وگذشت نظامی سربازان وافسران اردو و پولیس ملی بالباس های مخصوصی ونشان های ویژه وسردوشی به گونه نمایشی از حضور گرم مردم و واراکین دولت میگذرند.


شاگردان مکاتب هم با لباس های یونیفرم زیبا در این چنین مراسم ها اشتراک میکنند.در روز های عید فطر و قربان مردم لباس های جدیدی را که از پیش آماده نموده اند می پوشند. و این از سنت های اسلامی است در ولایات شمال وطن ما عموما چپن ها و جیلک های زیبا و لنگی و پیراهن تنبان یخن دوزی شده میپوشند.


با ادامه موضوعات مرا همرایی نمائید تشکر.....


نویسنده: (رقیه اکبری)About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160