تفاهم

Posted on at


انسان موجودی است اجتماعی,و هیچ انسانی را نمیتوان یافت کرد که دور از اجتماع باشد و یا به تنهایی زنده گی نماید واین موضوع ناممکن است.همه ی انسان هایی که در یک جامعه زنده گی میکنند دارای حقوق مساوی میباشند. و به تمام مسلمانان جهان لازم است تا با یکدیگر در فضای برادری ,برابری,اتفاق و اتحاد و با تفاهم و همدیگر پذیری زنده گی کنند و همچنین در فضا و جامعه ای که هستیم باید با دوستان و آشنایان خود و همچنین همه ی هم وطنان خویش از شیوه های نیک و درست استفاده نماییم.برتمام اشخاص لازم است که وظیفه ی خویش را در مقابل هم وطنان و دوستان خویش به صورت صحیح انجام دهد.اتفاق در بین مسلمانان از زمانه های قدیم و از همه مهمتر در زمان حیات پیامبر (ص) آشکاراست که تفاهم ,اتفاق,اتحاد و دوستی تهداب آن را تشکیل میدهد.بدون داشتن این چند موارد ذکر شده نمیتوان جامعه ای عاری از مشکلات و خشونت ها داشت و آرامی,آبادی,اتفاق از بین تک تک افراد جامعه رخت خواهد بست و جامعه را به تباهی خواهد کشاند.طوری که پروردگار عالمیان در موارد و کتاب آسمانی خویش خطاب به انسان ها ذکر کرده اند "ای مومنان از خداوند بزرک بترسید و همیگی ریسمان خداوند را چنگ زنید و متفرق نشوید",خداوند نعمت های زیادی را برای رفاه مخلوقات خویش افریده است و در مقابل تمام این نعمات خداوند برای انسان ها یک سلسله وظایفی را قرار داده خداوند بذر محبت و الفت را در قلب های تمام انسان ها کاشته و از مسلمانان خواسته تا از دشمنی و برادر کشی حذر نمایند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool


منصورهAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160